Blog

Jacek Obolewicz

Stary Testament, znany również jako Pismo Święte Starego Testamentu, to zbiór tekstów uważanych za święte przez chrześcijaństwo i judaizm. W chrześcijaństwie Stary Testament stanowi pierwszą część Biblii, natomiast w judaizmie jest nazywany Tanachem i obejmuje całość świętych pism. W niniejszym …

OverviewBible

Pierwsza i Druga Księga Królewska to historia upadku Izraela. Podczas gdy Pierwsza i Druga Księga Samuela dokumentują przejście Izraela od skorumpowanych sędziów do sprawiedliwego przywództwa Dawida, Księga Królewska (oryginalnie 1 i 2 Księga Królewska były jedną księgą) pokazuje, jak Izrael …

OverviewBible

Król Saul i prorok Samuel nie żyją, ale Bóg nie pozostawił Izraela bez przywódcy. Dawid, chłopiec, który zabił Goliata, jest sławnym i potężnym wojownikiem w Izraelu – i człowiekiem, którego Bóg wybrał na nowego króla Izraela. Dawid jest dobrym królem, …

OverviewBible

O czym jest 1 Księga Samuela? Izrael od dziesięcioleci nie słyszał głosu Boga. Kapłani są skorumpowani. Pobliskie narody zagrażają bezpieczeństwu kraju. Nawet Eli, najwyższy kapłan i sędzia Izraela, nie służy wiernie Bogu i ludowi. Izrael potrzebuje czegoś więcej niż sędziego. …

OverviewBible

Streszczenie Księgi Rut To był mroczny i niespokojny czas dla Naomi: głód wypędza ją i jej rodzinę z ich ziemi w Izraelu, a jej mąż i synowie umierają w obcym kraju. Kiedy jednak słyszy, że w jej ojczyźnie znów jest …

OverviewBible

Księga Sędziów to relacja o tym, jak zachowuje się Izrael pomiędzy śmiercią Jozuego a objęciem przywództwa przez króla. Zamiast pozostać wiernym Bogu i przestrzegać Jego praw, te pokolenia Izraelitów błądzą w swojej wierze, oddając cześć bożkom, oddając się przemocy i …

OverviewBible

Omówienie Księgi Jozuego Naród izraelski podążał za Mojżeszem przez 40 lat. Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej, zdyscyplinował na pustyni i doprowadził do ziemi, którą obiecał ich przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Teraz jednak Mojżesz nie żyje, a jego pomocnik …

OverviewBible

Wreszcie: Izrael jest tuż za rzeką Jordan od strony obiecanej ziemi Kanaan. Mojżesz wyprowadził młody naród z Egiptu na 40-letnią podróż przez pustynię, a oni właśnie pokonali kilku wrogów, zanim rozbili tutaj obóz. Trzy z 12 plemion już zasiedlają ziemię …

OverviewBible

Słyszeliście, że Izrael wędrował po pustyni przez 40 lat, prawda? Księga Liczb opowiada tę historię. Księga Liczb śledzi podróż Mojżesza i Izraela od stóp góry Synaj (gdzie kończy się Księga Kapłańska) do skraju ziemi obiecanej Kanaan. Gdyby to była zwykła …

OverviewBible

Księga Kapłańska jest znana jako księga zasad (i faktycznie nią jest). Ale w szczególności jest to księga zasad, których starożytni Izraelici wierzyli, że muszą przestrzegać, aby być blisko swojego Boga. Dlatego też jest ona istotnym elementem Tory, fundamentem reszty Pisma …

OverviewBible

Księga Wyjścia to historia uratowania przez Boga dzieci Izraela z Egiptu i nawiązania z nimi szczególnej relacji. Księga Wyjścia jest drugą księgą Pięcioksięgu (pięć ksiąg Mojżesza) i to właśnie w niej znajdujemy opowieści o dziesięciu plagach, pierwszej Passze, rozstąpieniu się …

OverviewBible

Księga Rodzaju jest pierwszą księgą Biblii, a otwiera ją jedno z najsłynniejszych pierwszych zdań jakiegokolwiek dzieła literackiego: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. To tam znajdujemy słynne historie Adama i Ewy, Kaina i Abla, Noego i arki, Abrahama i …

OverviewBible

Tora, czyli pierwsze pięć ksiąg biblijnych (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa) tworzą jedną, jednolitą grupę, która nosi kilka nazw. Prawdopodobnie słyszałeś, że nazywane są: Tora, która pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego „prawo”. Pięcioksiąg, …

OverviewBible

Według Biblii Mojżesz był prorokiem, który wyprowadził Izraela z niewoli w Egipcie i przyprowadził ich na skraj ziemi obiecanej. Stary Testament wspomina go 767 razy, co czyni go jedną z najbardziej znaczących osób w Starym Testamencie (tylko Dawid jest wspominany …

Jacek Obolewicz

Nowy Testament dla wielu z nas może się wydawać dość oczywistym zbiorem dokumentów. Sporo o nim wiemy niejako z automatu, kojarząc jakieś fragmenty z czytań w niedzielę, może coś z rekolekcji, lub ewentualnie z lekcji religii. Sam będąc dzieciakiem niesamowicie …

OverviewBible

„Przymierze” to jedno z tych słów, które ciągle się pojawia, gdy czytamy Biblię – a już na pewno, gdy ją studiujemy. Kiedy dziś słyszymy o „przymierzu”, brzmi ono jak wzniosłe prawnicze określenie „kontraktu” lub „umowy”. Ale przymierze jest ważnym tematem, …

Jacek Obolewicz

Księgi Nowego Testamentu to zbiór 27 pism, które powstały w ciągu kilkudziesięciu lat po zmartwychwstaniu Jezusa. Pisma, które wchodzą w skład Nowego Testamentu w znacznej większości są autorstwa osób, które znały Jezusa osobiście. Były one pisane, żeby utrwalić historię życia …

Jacek Obolewicz

Choć pytanie wydaje się być zamknięte to ciężko na nie odpowiedzieć jednoznacznie bez żadnego wyjaśnienia. Powinniśmy zacząć od tego, kim jest chrześcijanin i czym jest kościół. Często wydaje nam się, że to właśnie fakt “chodzenia do kościoła” czyni człowieka chrześcijaninem. …

Jacek Obolewicz

Martwimy się o pracę, o naszych najbliższych, o finanse, zdrowie, szkołę... Cokolwiek. Niektórzy nawet martwią się tym, że się martwią. Pismo Święte przychodzi nam jednak z ogromną pomocą i zapewnieniem, że nie ma potrzeby się martwić.

Jacek Obolewicz

Korzystając z rad, które znajdziesz poniżej będziesz w stanie czytać Biblię z większym zrozumieniem i uczyć się stosować to, co w niej przeczytasz.

Jacek Obolewicz

Wierzę w chrześcijaństwo tak, jak w słońce: nie tylko dlatego, że je widzę, lecz także dzięki temu, że widzę wszystko pozostałe.- C.S. Lewis