2 List do Koryntian – Przebaczenie i pojednanie w kościele

Kiedy Paweł napisał swój pierwszy list do kościoła w Koryncie, przechodzili oni przez różnego rodzaju problemy. Paweł zachęcał ich do stawiania Bożej chwały na pierwszym miejscu i wzajemnej miłości, ale nie tylko on mówił im, co mają robić. Kiedy Paweł przybył z wizytą, jeden z członków zboru ostro mu się sprzeciwił. Paweł wyjechał i wysłał swojego współpracownika Tytusa do Koryntu z kolejnym mocnym listem napominającym.

Tytus dostarczył ten list, a zbór (w tym członek, który sprzeciwił się Pawłowi) okazał skruchę. Teraz Paweł usłyszał raport Tytusa i ponownie pisze do Koryntu, aby rozwiać utrzymujące się obawy.

Ten list jest pocieszający. To list, który potwierdza pełną miłości relację Pawła z kościołem, który założył wiele lat temu. To list, który chwali młody kościół za posłuszeństwo, hojność i miłość. To list, który zapewnia ich o prawowitości Pawła jako apostoła.

Znamy ten list jako Drugi List do Koryntian.

Kluczowy werset 2 Listu do Koryntian

Cieszę się, że we wszystkim mogę wam ufać. – 2 List do Koryntian 7:16

Rola 2 Listu do Koryntian w Biblii

Drugi List do Koryntian jest trzecim z listów Pawła. Spośród 27 ksiąg Nowego Testamentu Paweł napisał 13. Dziewięć z tych ksiąg to listy do lokalnych kościołów (takich jak ten w Koryncie).

Po tym wszystkim, co wydarzyło się od czasu napisania Pierwszego Listu do Koryntian, Paweł pisze do kościoła, aby rozwiązać kilka utrzymujących się obaw i kwestii:

  • Stanowisko Koryntian wobec Pawła. Kiedy wspólnota ostatni raz otrzymała wieści od Pawła, pisał on, aby ich skorygować. Teraz okazali skruchę, a Paweł zapewnia ich, że są przez niego kochani i pojednani z nim (2 Kor 7:4).
  • Dlaczego Paweł nie odwiedził Koryntu od czasu ich skruchy? Pierwotnie Paweł planował odwiedzić ich dwa razy, ale nie chciał narażać kościoła na kolejne smutne wydarzenie, takie jak jego ostatnia wizyta. Paweł zapewnia kościół, że unikał drugiej wizyty z czystych pobudek, a nie z powodu hipokryzji czy kapryśności (2 Kor 1:17, 24). Paweł planuje kolejną wizytę w Koryncie (2 Kor 12:14; 13:10).
  • Jak uzupełnić składkę dla chrześcijan w Jerozolimie. Kościół ochoczo zaczął składać ofiarę, aby przekazać ją kościołowi w Jerozolimie (1 Kor 16:1-2; 2 Kor 8:10), ale w jakiś sposób wysiłki związane ze składką utknęły w martwym punkcie. Paweł zachęca kościół do hojnego uzupełnienia ofiary (2 Kor 8)
  • Autorytet Pawła jako apostoła. Charakter i prawowitość Pawła zostały najwyraźniej zaatakowane w Koryncie. Co najmniej jeden człowiek skrytykował Pawła za używanie mocnych listów i łagodne przemawianie osobiście (2 Kor 10:10), a Paweł obawiał się, że kościół zostanie odciągnięty od prawdy (2 Kor 11:1-5). Paweł broni swojego apostolstwa i wyjaśnia swoje pokorne podejście do posługi (2 Kor 10-13).

Krótki zarys 2 Listu do Koryntian

  1. Potwierdzenie, że Paweł i Koryntianie są pojednani (2 Kor 1-2)
  2. Posługa Pawła jako apostoła (2 Kor 3-6)
  3. Zaufanie i radość Pawła (2 Kor 7)
  4. Wkład na rzecz Jerozolimy (2 Kor 8-9)
  5. Legalność i autorytet Pawła (2 Kor 10-13)

Więcej stron związanych z 2 Listem do Koryntian

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003