Blog

Biblia

Tutaj znajdziesz różne artkuły, w których staram się po ludzku opisywać tematy związane z Biblią. Odkryjesz tutaj omówienie kluczowych postaci, fragmentów, ksiąg i zobaczysz w jaki sposób zacząć odkrywać to, co w Biblii dotąd mogło wydawać Ci się niezrozumiałe.

Stary Testament
Jacek Obolewicz

Stary Testament – Podstawa do zrozumienia chrześcijaństwa

Stary Testament, znany również jako Pismo Święte Starego Testamentu, to zbiór tekstów uważanych za święte przez chrześcijaństwo i judaizm. W chrześcijaństwie Stary Testament stanowi pierwszą część Biblii, natomiast w judaizmie jest nazywany Tanachem i obejmuje całość świętych pism. W niniejszym

1 i 2 Księga Królewska
OverviewBible

1 i 2 Księga Królewska: Izrael popada w bałwochwalstwo i niewolę

Pierwsza i Druga Księga Królewska to historia upadku Izraela. Podczas gdy Pierwsza i Druga Księga Samuela dokumentują przejście Izraela od skorumpowanych sędziów do sprawiedliwego przywództwa Dawida, Księga Królewska (oryginalnie 1 i 2 Księga Królewska były jedną księgą) pokazuje, jak Izrael

2 Księga Samuela - Rządy dobrego króla Dawida
OverviewBible

2 Księga Samuela: Rządy dobrego króla Dawida

Król Saul i prorok Samuel nie żyją, ale Bóg nie pozostawił Izraela bez przywódcy. Dawid, chłopiec, który zabił Goliata, jest sławnym i potężnym wojownikiem w Izraelu – i człowiekiem, którego Bóg wybrał na nowego króla Izraela. Dawid jest dobrym królem,

1 Księga Samuela - Izrael żąda króla
OverviewBible

1 Księga Samuela: Izrael żąda króla

O czym jest 1 Księga Samuela? Izrael od dziesięcioleci nie słyszał głosu Boga. Kapłani są skorumpowani. Pobliskie narody zagrażają bezpieczeństwu kraju. Nawet Eli, najwyższy kapłan i sędzia Izraela, nie służy wiernie Bogu i ludowi. Izrael potrzebuje czegoś więcej niż sędziego.

Księga Rut - odkupienie i nadzieja dla rodziny i narodu
OverviewBible

Księga Rut: odkupienie i nadzieja dla rodziny i narodu

Streszczenie Księgi Rut To był mroczny i niespokojny czas dla Naomi: głód wypędza ją i jej rodzinę z ich ziemi w Izraelu, a jej mąż i synowie umierają w obcym kraju. Kiedy jednak słyszy, że w jej ojczyźnie znów jest

Księga Sędziów - cykl grzechu i wyzwolenia
OverviewBible

Księga Sędziów: cykl grzechu i wyzwolenia

Księga Sędziów to relacja o tym, jak zachowuje się Izrael pomiędzy śmiercią Jozuego a objęciem przywództwa przez króla. Zamiast pozostać wiernym Bogu i przestrzegać Jego praw, te pokolenia Izraelitów błądzą w swojej wierze, oddając cześć bożkom, oddając się przemocy i

Księga Jozuego - Zajęcie ziemi obiecanej
OverviewBible

Księga Jozuego: zajęcie ziemi obiecanej

Omówienie Księgi Jozuego Naród izraelski podążał za Mojżeszem przez 40 lat. Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej, zdyscyplinował na pustyni i doprowadził do ziemi, którą obiecał ich przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Teraz jednak Mojżesz nie żyje, a jego pomocnik

Księga Powtórzonego Prawa - kochaj Boga, bądź Mu posłuszny
OverviewBible

Księga Powtórzonego Prawa: kochaj Boga, bądź Mu posłuszny

Wreszcie: Izrael jest tuż za rzeką Jordan od strony obiecanej ziemi Kanaan. Mojżesz wyprowadził młody naród z Egiptu na 40-letnią podróż przez pustynię, a oni właśnie pokonali kilku wrogów, zanim rozbili tutaj obóz. Trzy z 12 plemion już zasiedlają ziemię

Księga Liczb - 40-letnia podróż do ziemi obiecanej
OverviewBible

Księga Liczb: 40-letnia podróż do ziemi obiecanej

Słyszeliście, że Izrael wędrował po pustyni przez 40 lat, prawda? Księga Liczb opowiada tę historię. Księga Liczb śledzi podróż Mojżesza i Izraela od stóp góry Synaj (gdzie kończy się Księga Kapłańska) do skraju ziemi obiecanej Kanaan. Gdyby to była zwykła

Księga Kapłańska - Jak żyć z wszechmocny i świętym Bogiem
OverviewBible

Księga Kapłańska: Jak żyć z wszechmocnym, świętym Bogiem

Księga Kapłańska jest znana jako księga zasad (i faktycznie nią jest). Ale w szczególności jest to księga zasad, których starożytni Izraelici wierzyli, że muszą przestrzegać, aby być blisko swojego Boga. Dlatego też jest ona istotnym elementem Tory, fundamentem reszty Pisma