1 List św. Piotra – Cierpienie i chwała

Omówienie 1 Listu św. Piotra

Chrześcijanie po prostu nie pasują, a to nie jest łatwe dla kościoła z I wieku. Chrześcijanie cierpią na całym świecie (1 P 5:1), a chrześcijanie we współczesnej Turcji muszą wiedzieć dlaczego. Muszą wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Muszą wiedzieć, jak żyć.

I muszą wiedzieć, że to nie jest na próżno.

Apostoł Piotr pisze do tych chrześcijan list, w którym porusza te kwestie na dwa sposoby:

 • Świadczyć prawdę. Im więcej wiedzą o Jezusie, sobie i świecie, tym lepiej zrozumieją swoją trudną sytuację.
 • Napominać ich, by żyli zgodnie z prawdą.

1 List św. Piotra odzwierciedla to ukierunkowanie. Piotr bada fragment doktryny, a następnie zachęca chrześcijan do zastosowania jej w swoim życiu. Wykonuje cztery takie cykle:

 1. Piotr rozpoczyna swój list od nazwania chrześcijan „obcymi” lub cudzoziemcami zamieszkującymi Imperium Rzymskie (1 P 1:1, 17). Następnie wyjaśnia związek między cierpieniem a zbawieniem: cierpienie trwa teraz, ale udowadnia naszą wiarę, aby radość i chwała mogły nadejść później.
  Dlatego chrześcijanie powinni być święci, czyli odłączeni (1 P 1:14). Powinni kochać się nawzajem i tęsknić za słowem Bożym.
 2. Po wyjaśnieniu, dlaczego chrześcijanie są inni, Piotr przechodzi do tego, czym jest rodzina chrześcijańska: domem duchowym, rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na własność Boga (1 P 2:5, 9).
  Dlatego chrześcijanie powinni zachowywać się w sposób doskonały, aby nawet ich prześladowcy chwalili Boga. Powinni podporządkowywać się władzom, podporządkowywać się sobie nawzajem, szanować swoich małżonków i okazywać życzliwość – nawet wtedy, gdy cierpią jako chrześcijanie.
 3. A kto dał najlepszy przykład cierpienia na chwałę Boga? Jezus Chrystus.
  Dlatego chrześcijanie powinni żyć zgodnie z wolą Boga i wykorzystywać swoje duchowe dary, aby służyć sobie nawzajem i chwalić Boga.
 4. I jakby ci ludzie mieli jeszcze jakieś pytania na temat cierpienia, Piotr porusza je jeszcze raz. Cierpienie wystawia nas na próbę. To sposób, w jaki identyfikujemy się z Chrystusem. I nigdy nie daje nam wymówki do grzeszenia – cierpiący chrześcijanin nadal będzie czynił to, co słuszne (1 P 4:19).
  Dlatego przywódcy kościelni powinni dawać dobry przykład, a wszyscy chrześcijanie powinni uniżyć się przed Bogiem, stojąc mocno w oczekiwaniu na powrót Jezusa.

Dla Piotra cierpienie jest czymś, co chrześcijanin powinien zawsze przewidywać. Jesteśmy tutaj cudzoziemcami i nie powinniśmy oczekiwać, że będziemy traktowani inaczej, dopóki nasz Król nie obejmie panowania na wieki wieków (1 P 5:10-11).

Kluczowy werset 1 Listu św. Piotra

Jeżeli zaś [cierpi] jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu! – 1 List św. Piotra 4:16

Rola 1 Listu św. Piotra

Żadna inna księga Biblii nie skupia się na cierpieniu i chwale tak bardzo, jak Pierwszy List Piotra. List ten został napisany, aby dać chrześcijanom pełniejsze zrozumienie tego, co się dzieje: obecnych cierpień i przyszłej chwały.

Pierwszy List Piotra jest drugim z Listów Powszechnych (lub Listów Katolickich), czyli pism apostołów skierowanych do całego kościoła. Podczas gdy Paweł pisał do konkretnych zborów i jednostek, Piotr, Jakub, Jan i Juda pisali do szerszej publiczności w całym Imperium Rzymskim.

List Piotra koncentruje się na cierpieniach i chwale Chrystusa i Jego kościoła. Podczas gdy Paweł krótko omawia chrześcijańskie cierpienie z kościołem w Tesalonice, Piotr pisze cały list na ten temat. Dla Piotra chrześcijańskie cierpienie to nie tylko coś, z czym trzeba się pogodzić – to coś, czego należy się spodziewać.

Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego. – 1 List św. Piotra

Żadne cierpienie nie jest przyjemne, ale Piotr nazywa je błogosławieństwem. Oto lista powodów, dla których tak je postrzega:

 • Kiedy cierpimy jako chrześcijanie, utożsamiamy się z Jezusem (1 P 4:1, 13).
 • Gdy będziemy uczestniczyć w Jego trudach, będziemy mieć udział w chwale naszego Króla (1 P 5:10).
 • Cierpienie jest okazją do udowodnienia naszej wiary (1 P 1:6-7).
 • To okazja, by czynić to, co słuszne – nawet wtedy, gdy jesteśmy krzywdzeni (1 P 2:20).
 • Chrystus dał nam przykład cierpienia do naśladowania (1 P 2:21).
 • Sposób, w jaki radzimy sobie z prześladowaniami, sprawi, że nasi prześladowcy będą chwalić Boga (1 P 2:12).
 • Kiedy czynimy to, co słuszne, bez względu na okoliczności, Bóg jest zadowolony (1 P 2:20)

Jeśli ktoś jest ekspertem w tej dziedzinie, to właśnie Piotr. Widział cierpienie Chrystusa na własne oczy (1 P 5:1). Od samego początku wiedział, że zostanie zamęczony ze względu na Chrystusa (J 21:18-19). I miał przebłysk chwały, która miała nastąpić (2 P 1:16-18; Mk 9:2-3).

Księga ta została prawdopodobnie napisana na początku lat 60-tych, a druga księga przypisywana Piotrowi została prawdopodobnie napisana kilka lat później.

Krótki zarys 1 Listu św. Piotra

 1. Cierpienie dowodzi zbawienia (1 Piotra 1:1-12)
  Dlatego:

  – Świętymi bądźcie (1 P 1:13-21)
  – Miłujcie się wzajemnie (1 P 1:22-25)
  – Tęsknić za słowem (1 P 2:1-3)

 2. Jesteśmy świętym ludem (1 P 2:4-11)
  Dlatego dąż do doskonałego zachowania:

  – Wobec władzy (1 P 2:11-25)
  – Wobec małżonków (1 P 3:1-7)
  – Wobec wszystkich (1 P 3:8-12)

 3. Chrystus cierpiał za nas (1 P 3:13-22)
  Dlatego:

  – Żyjcie dla woli Bożej (1 P 4:1-6)
  – Korzystaj z darów duchowych (1 P 4:7-11)

 4. Cierpienie wystawia nas na próbę (1 P 4:12-19)
  Dlatego:

  – Starsi powinni strzec trzody (1 P 5:1-5)
  – Uniżajcie się przed Bogiem (1 P 5:6-7)
  – Stójcie mocno (1 Piotra 5:8-14)

Strony związane z 1 Listu św. Piotra

 • 2 List św. Piotra (napisany tuż przed śmiercią Piotra)
 • 2 List do Tesaloniczan (również dotyczy cierpienia jako chrześcijanina)
 • List św. Jakuba (poprzednia księga Biblii, również napisana do chrześcijan na całym świecie)
 • 1 List św. Jana (również napisany do chrześcijan na całym świecie)
 • Ewangelia św. Marka (napisany na podstawie wspomnień Piotra o życiu Jezusa)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003