List św. Jakuba – Jak wygląda prawdziwa wiara?

Omówienie Listu św. Jakuba

Wyobraź sobie, że dorastałeś, ucząc się Prawa Mojżeszowego, wykonując dobre uczynki i przestrzegając przykazań, które Bóg dał swojemu ludowi Izraela. Teraz nagle dowiadujesz się, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, długo oczekiwanym Mesjaszem, poszukującym zbawicielem, którego śmierć na krzyżu przykrywa twoje grzechy. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć w Niego.

Teraz wyobraź sobie, że nie-Żydzi są wszczepieni w lud Boży (kościół). Nie wszyscy oni przestrzegają szabatów. Nie są obrzezani. Nie znają nawet Prawa – ale są tak samo częścią ludu Bożego jak ty, ponieważ mają wiarę.

Gdyby to dotyczyło ciebie, mógłbyś się zastanawiać, czy Boga w ogóle obchodzą dobre uczynki.

Apostoł Jakub wychodzi temu naprzeciw: „wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2:17, 26). List św. Jakuba został napisany do chrześcijańskich Żydów rozproszonych po całym świecie, zachęcając ich do zachowania wiary i dążenia do dobrych uczynków.

W zaledwie 108 wersetach List św. Jakuba (który również był Żydem) odnosi się do prób, przed jakimi stają jego bracia i siostry na świecie, i przedstawia bardzo, bardzo praktyczne podejście do chrześcijańskiego życia dla ludu Bożego.

Kluczowy werset Listu św. Jakuba

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. – List św. Jakuba 1:22

Krótki zarys Listu św. Jakuba

  1. Próby i pokusy (1:1-20)
  2. Prawdziwa religia (1:21-27)
  3. Przychylność i osąd (2:1-13)
  4. Wiara i uczynki (2:14-26)
  5. Nauczyciele i język (3)
  6. Poddanie się Bogu (4:1-5:6)
  7. Siła i oczekiwanie (5:7-20)

Strony związane z Listem św. Jakuba

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003