Ewangelia św. Marka: Jezus, sługa i Syn

Ewangelia Marka to opowieść o tym, co Jezus zrobił dla nas. Autor, Jan Marek, napisał tę książkę na podstawie wspomnień apostoła Piotra o słowach i czynach Jezusa.

Ewangelia Marka jest drugą Ewangelią (relacją z życia i posługi Jezusa) w Nowym Testamencie. Podobnie jak inne Ewangelie, Marek opisuje życie Jezusa: Jego cuda, zdradę, śmierć, zmartwychwstanie i posłanie. Ewangelia Marka jest jednak bardzo krótka (prawie o połowę krótsza niż Ewangelia Łukasza) i skupia się bardziej na tym, co Jezus zrobił, niż na tym, co Jezus powiedział. Historie Marka nie są ułożone chronologicznie; zamiast tego są one zebrane razem, aby dać nam szybki i dokładny obraz Jezusa.

Ewangelia ta podkreśla dwie ważne cechy Jezusa Chrystusa:

 • Jego autorytet jako Syna Bożego
 • Jego współczującą służbę ludziom (szczególnie w cudach).

Czytając Ewangelię Marka, można zauważyć częste powtarzanie słowa „natychmiast”: Ewangelia Marka to szybkie, pilne i odważne przesłanie o tym, kim jest Jezus i czego dokonał.

Kluczowy werset z Ewangelii Marka

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. – Ewangelia Marka 10:45

Dlaczego Ewangelia Marka została napisana

Marek rozpoczyna się od szybkiego przeglądu tego, o czym jest ta książka: „Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego” (Mk 1:1). Każdy fragment w Ewangelii Marka, każdy cud, każda rozmowa, każdy czyn wskazuje na autorytet Jezusa jako Syna Bożego.

Ewangelia Marka jest krótkim streszczeniem Jezusa i mogła być przeznaczona do przeczytania na jednym posiedzeniu – lub na głos dla publiczności. Jest to ekscytująca relacja o Synu Bożym, która może przemawiać do Żydów i nie-Żydów w czasach Marka.

Ewangelia Marka - Jezus

Krótki zarys Ewangelii Marka

1. Jezus ogłasza królestwo (Mk 1:1-8:21)

 • Jezus jest nowym królem (1:1-3:6)
 • Jezus rozpoczyna nowe królestwo (3:7-6:6)
 • Jezus ustanawia nowy porządek (6:7-8:21)

2. Jezus trzykrotnie przepowiada uczniom swoją śmierć (Mk 8:14-10:52)

 • Jezus uzdrawia niewidomego (8:22-26)
 • Pierwszy cykl przepowiedni (8:27-9:29)
 • Druga przepowiednia (9:30-10:31)
 • Trzeci cykl przepowiedni (10:32-10:45)
 • Jezus uzdrawia kolejnego niewidomego (10:46-52)

3. Jezus: cierpiący sługa (Mk 11-15)

 • Jezus wkracza do Jerozolimy jako król i prawodawca (11-12)
 • Jezus przepowiada upadek Jerozolimy (13)
 • Jezus cierpi (14-15)
 • Zmartwychwstanie Jezusa (Mk 16:1-8)
 • [Ewentualnie dodane zakończenia odpowiedzi uczniów].

Więcej stron związanych z Ewangelią Marka

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003