Księga Estery: Jak Żydzi przetrwali

O czym jest Księga Estery?

Odwaga. Wiara. Zdrada. Polityka. Plany ludobójstwa. Księga Estery to dramat o tym, jak dwoje Żydów zaryzykowało wszystko, by ocalić swój naród.

Historia rozgrywa się w Suzie, stolicy imperium perskiego. Nie tak dawno temu Żydzi zostali zabrani ze swojej ziemi, aby żyć jako jeńcy w Babilonie przez 70 lat. Bóg (za pośrednictwem perskiego Cyrusa) sprowadził resztę swojego ludu z powrotem do ojczyzny, ale nie wszyscy wrócili. Ludność żydowska pozostała rozproszona po całym świecie Bliskiego Wschodu, w tym kobieta o imieniu Estera i jej kuzyn Mordechaj.

Ale chociaż Żydzi cieszyli się czasem odnowy, wciąż byli tacy, którzy chcieli ich wszystkich zabić.

Księga Estery skupia się na czterech centralnych postaciach:

 • Królowa Estera, bohaterka. Kiedy Estera zostaje królową, utrzymuje w tajemnicy swoją żydowską godność (Est. Ale kiedy dowiaduje się o spisku mającym na celu zabicie wszystkich Żydów w prowincji perskiej, odważnie wykorzystuje swoją pozycję, by wstawić się za swoim ludem.
 • Mordechaj, kuzyn Estery. Mordechaj jest pobożnym Żydem, którego cechuje przekonanie. Jest lojalny, silny i wytrwały. Na początku opowieści ratuje króla przed zamachem – co zapowiada jego pracę na rzecz ocalenia narodu żydowskiego. Mordechaj odmawia złożenia pokłonu Hamanowi, co zapoczątkowuje główny konflikt Estery: Haman kontra Mordechaj. Mordechaj jest dla Estery (sieroty) postacią ojca, który doradza jej i informuje ją przez całą historię.
 • Haman, wróg Żydów. Haman dochodzi do władzy w Suzie, ale Mordechaj odmawia mu pokłonu. Haman eskaluje konflikt, nakłaniając króla do podpisania edyktu przeciwko wszystkim Żydom w imperium i planuje powiesić Mordechaja. Estera przechwytuje jego plany, jednak król zabija Hamana zamiast niego. Haman jest nazywany „Agagitą”, co może nawiązywać do króla Agaga, Amalekity (1 Sa 15:8) – Amalekici sprzeciwiali się Izraelowi przez setki lat (Pwt 25:17-19).
 • Król Aswerus. Król obala królową Waszti, gdy ta publicznie nie słucha go na uczcie. Następnie wprowadza Esterę jako swoją nową królową. Aswerus jest bardzo reaktywną postacią w tej historii: obala Waszti, idzie za spiskiem Hamana, składa Esterze wielkie obietnice, pozwala Esterze i Mordechajowi napisać własne kontrprawa i wprowadzić własne uczty. Jak na ironię, król 127 prowincji jest najsłabszym z głównych bohaterów.

To fascynująca historia wiary, odwagi i przekonania. Nie wiemy, kto napisał księgę Estery, choć zapiski Mordechaja mogły posłużyć jako źródło (Est 9:20).

Kluczowy fragment Księgi Estery

Temat Estery jest podsumowany w rozmowie Estery z Mordechajem w rozdziale 4.

[Mordechaj do Estery] Jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca3, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej? (Księga Estery 4:14)

[Estera do Mordechaja] Pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę. (Księga Estery 4:16b)

Rola Księgi Estery w Biblii

Księga Estery jest wyjątkowa wśród ksiąg Biblii. Nie ma w nim wzmianki o Bogu. Nie ma wzmianki o przymierzu. Na pierwszy rzut oka przypomina raczej polityczną nowelę niż ruch w narracji biblijnej.

Jednak kiedy czyta się Esterę w kontekście relacji przymierza Boga z Izraelem, staje się jasne, że pod powierzchnią porusza się coś większego:

 • Dlaczego Estera i Mordechaj poszczą?
 • Skąd u Mordechaja taka pewność, że Żydzi zostaną wybawieni?

Mordechaj i Estera działają w wierze, że ktoś lub coś zainterweniuje w sprawie ich ludu. Ich odważna wiara prowadzi historię do jej końca: wybawienia i pomyślności Żydów.

Księga Estery daje nam wyobrażenie o tym, jak wygląda wiara, gdy jest odgrywana, a także stawia przed nami pytanie: czy moja wiara jest tak oczywista jak wiara Estery i Mordechaja?

Krótki zarys Księgi Estery

Autor Księgi Estery świetnie wykorzystuje paralelizm w opowiadaniu historii. Pierwsza połowa książki rozpoczyna się ucztą i przedstawia problem za problemem dla Estery i Mordechaja, podczas gdy druga połowa rozwiązuje te problemy w odwrotnej kolejności i kończy się żydowskim świętem Purim.

 1. Aswerus urządza ucztę i wybiera Esterę na swoją królową (Es 1-2)
 2. Haman knuje by zniszczyć Żydów.
  Aswerus awansuje Hamana, który knuje by zabić Żydów (Es 3).
  Estera musi ryzykować życiem, by wstawić się za Żydami (Es 4-5:8).
  Haman planuje zabić Mordechaja (Ez 5, 9-14).
 3. Estera udaremnia plan Hamana
  Aswerus każe Hamanowi uhonorować Mardocheusza (Es 6).
  Estera wstawia się za Żydami i Haman zostaje zabity (Es 7)
  Aswerus promuje Mordechaja, który uwalnia Żydów (Ez 8)
 4. Estera i Mordechaj ustanawiają święto Purim (Es 9-10)

Więcej stron związanych z Księgą Estery

 • Księga Hioba (następna księga Biblii)
 • Księga Nehemiasza (poprzednia)
 • Księga Ezdrasza

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003