3 List św. Jana – Wspólnota prawdy

O czym jest 3 List św. Jana

Gajus zna prawdę. Został ochrzczony przez Pawła i podróżował z nim (1 Kor 1:14; Dz 19:29). Później gościł Pawła i lokalny kościół (Ro 16:23). Teraz zyskał reputację dzięki swojej gościnności wśród chrześcijan (3 J 5-6). A gościnność to dobra, potężna rzecz: apostoł Jan mówi, że wspierając tych ludzi, przyłączamy się do ich pracy na rzecz prawdy.

Niestety, nie wszyscy są tacy jak Gajus.

Żądny władzy Diotrefes wznieca spory w kościele Gajusa. Odrzuca wcześniejszy list Jana, bełkocze oskarżenia przeciwko apostołowi, a nawet ekskomunikuje członków kościoła, którzy przyjmują innych chrześcijan do swoich domów (3 J 9-10).

Kiedy prawda jest odrzucana, społeczność zostaje zerwana.

Tak się nie stanie. Jezus nakazał chrześcijanom kochać się nawzajem (J 13:34), a teraz starszy pisze do Gajusza, aby poinformować go o trzech rzeczach:

  1. Gajus postępuje właściwie, mimo że Diotrefes potępia gościnność.
  2. Gajus nie powinien naśladować tego, co złe, ale naśladować to, co dobre (3 J 11).
  3. Jan przychodzi, aby wszystko wyprostować.

(Kim jest ten starszy? Kościół debatował nad tym przez wieki, ale tradycyjnie przypisuje się to Janowi, synowi Zebedeusza. W tym artykule będziemy nazywać autora „Janem”).

Jan wkrótce przybędzie, aby osobiście naprawić sytuację (3 J 14). Pociągnie Diotrefesa do odpowiedzialności za jego słowa i czyny (3 J 10). Wkrótce przybędzie Jan.

I nastanie pokój w prawdzie (3 J 15).

Kluczowy werset 3 Listu św. Jana

Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. – 3 List św. Jana 1:4

Rola 3 Listu św. Jana w Biblii

Oprócz tego, Jan napisał dwa inne listy Nowego Testamentu, Ewangelię i prawdopodobnie proroczą księgę Objawienia. Był przywódcą wczesnego kościoła i prawdopodobnie napisał swoje dokumenty po tym, jak większość innych ksiąg Nowego Testamentu została już napisana.

3 List św. Jana jest piątym z Listów Powszechnych (lub Listów Katolickich), pism apostołów skierowanych do całego kościoła. Podczas gdy Paweł pisał do konkretnych zborów i jednostek, Piotr, Jakub, Jan i Juda pisali do szerszej publiczności rozproszonej po całym imperium rzymskim. Drugi i Trzeci Jan zostały jednak napisane do konkretnych odbiorców.

3 List św. Jana jest najkrótszą księgą Biblii: tylko 219 słów (w oryginalnej grece).

List ten powtarza wiele tematów z 1 Listu św. Jana, a 2 List św. Jana również odzwierciedla te tematy. 3 List św. Jana pokazuje nam, co się dzieje, gdy ludzie podążają za zdrowym nauczaniem… i kiedy tego nie robią:

  • Kiedy chrześcijanie chodzą w prawdzie, radość obfituje (3 J 4). Kiedy ktoś w kościele odrzuca prawdę, wszyscy cierpią (3 J 19).
  • Kiedy chrześcijanie wspierają się nawzajem, dzielą społeczność w prawdzie (3 J 8). Gdy ktoś szuka własnej władzy, społeczność jest zagrożona (3 J 9-10).

Ogólnie rzecz biorąc, trzy listy Jana dają nam wyobrażenie o tym, co apostoł uważał za najważniejsze w tamtym czasie: rozsądne nauczanie, posłuszeństwo Bogu i braterska miłość.

Krótki zarys 3 Listu św. Jana

  1. Pochwała za chodzenie w prawdzie (1-4)
  2. Pochwała za miłość do braci (5-8)
  3. Przestroga dotycząca Diotrefesa (9-12)
  4. Oczekiwanie na wizytę (13-15)

Strony związane z 3 Listu św. Jana

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003