2 List św. Jana – Chodzenie w prawdzie, miłości i posłuszeństwie

O czym jest 2 List św. Jana

Autor 1 Listu św. Jana uporządkował kilka spraw w swoim pierwszym liście. Powiedział kościołom, jak rozpoznać, czy są w wierze, obalił fałszywe nauki, które krążyły wokół nich, i mocno wezwał chrześcijan do wzajemnej miłości.

Powiedział im o prawdzie, miłości i posłuszeństwie – teraz pisze, aby powiedzieć im, co z tym zrobić.

W 2 Liście św. Jana starszy (2 J 1) krótko wyjaśnia związek między tymi trzema elementami:

 • Miłość i prawda. Jan kocha tych, którzy znają prawdę, ponieważ prawda „trwa” w nich (2 J 1-2). Kiedy dwie strony znają prawdę, miłość przychodzi naturalnie.
 • Prawda i posłuszeństwo. Bóg Ojciec nakazał swoim dzieciom chodzić w prawdzie (2 J 4). Kiedy znasz prawdę, posłuszeństwo przychodzi naturalnie.
 • Posłuszeństwo i miłość. Przykazanie, które dał Bóg, nie jest niczym nowym: „miłujcie się wzajemnie” (2 J 5). Pewnym znakiem posłuszeństwa Bogu jest miłość do Jego kościoła, a pewnym znakiem miłości jest posłuszeństwo Bogu (2 J 6).

Następnie ostrzega, że „wielu zwodzicieli wyszło na świat” (2 J 7) i że chrześcijanie powinni się strzec. Powinni wystrzegać się nauczycieli, którzy nie uznają ludzkiego życia Jezusa i którzy odchodzą od tego, czego On nauczał (2 J 8-9). Tacy ludzie są niebezpieczni: kościół nie powinien stawać po ich stronie, nie powinien ich zapraszać i nie powinien uczestniczyć w ich działaniach (2 J 10-11).

(Kim jest ten starszy? Kościół debatował nad tym przez wieki, ale tradycyjnie przypisuje się to Janowi, synowi Zebedeusza. W tym artykule będziemy nazywać autora „Janem”).

Jan jest nieco tajemniczy w tym liście, ale wydaje się, że doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wolałby omówić te i inne kwestie osobiście, więc informuje słuchaczy, że ma nadzieję wkrótce ich odwiedzić (2 J 12).

Ponieważ prawda, miłość i posłuszeństwo powinny być częścią codziennego życia, a kościół musi zrozumieć, jak to zrobić.

Kluczowy werset 2 Listu św. Jana

Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. – 2 List św. Jana 1:6

Rola 2 Listu św. Jana w Biblii

Oprócz tego listu, Janowi powszechnie przypisuje się napisanie dwóch innych listów Nowego Testamentu, Ewangelii i prawdopodobnie proroczej księgi Objawienia. Był przywódcą wczesnego kościoła i prawdopodobnie napisał swoje dokumenty po tym, jak większość innych ksiąg Nowego Testamentu została już napisana.

Jan pisze ten drugi list do „wybranej niewiasty i jej dzieci” – co może odnosić się do konkretnego przywódcy kościoła, a może metaforycznie do lokalnego kościoła lub grupy kościołów. Jan odnosi się do „wybranej siostry” tej kobiety na końcu tego listu (2 J 13), co może być kodem pozdrowienia od dzieci innej kobiety lub członków innego kościoła lub grupy kościołów.

2 List św. Jana jest czwartym z Listów Ogólnych (lub Listów Katolickich), pism apostołów skierowanych do całego kościoła. Podczas gdy Paweł pisał do konkretnych zborów i osób, Piotr, Jakub, Jan i Juda pisali do szerszej publiczności rozproszonej po całym imperium rzymskim. Drugi i Trzeci Jan zostały jednak napisane do konkretnych odbiorców.

2 List św. Jana jest drugą najkrótszą księgą Biblii – 3 List św. Jana jest najkrótszy (pod względem liczby słów). Ma tylko jeden rozdział i tylko trzynaście wersetów.

List ten powtarza wiele tematów z 1 Listu św. Jana, a 3 List św. Jana również odzwierciedla te tematy. Ogólnie rzecz biorąc, trzy listy Jana dają nam wyobrażenie o tym, co apostoł uważał za najważniejsze w tamtym czasie: rozsądne nauczanie, posłuszeństwo Bogu i braterska miłość.

Krótki zarys 2 Listu św. Jana

 1. Chodzić w prawdzie (1-4)
 2. Kochaj innych i bądź posłuszny Bogu (5-6)
 3. Strzeż się fałszywych nauczycieli (7-11)
 4. Oczekuj odwiedzin (12-13)

Strony związane z 2 Listu św. Jana

 • 1 List św. Jana (najdłuższy i najdokładniejszy z listów Jana)
 • 3 List św. Jana (kolejny krótki list skupiający się na prawdzie)
 • Ewangelia wg św. Jana (również napisana przez Jana)
 • Apokalipsa św. Jana (również napisane przez Jana)
 • List Judy (również tylko jeden rozdział)
 • List do Filemona (również tylko jeden rozdział)
 • Księga Abdiasza (również tylko jeden rozdział)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003