Księga Ozeasza: Niekończąca się miłość Boga do niewiernego ludu

O czym jest Księga Ozeasza?

Północne Królestwo Izraela odwróciło się od Boga.

Kiedy Bóg wybrał Jeroboama do rządzenia północnymi dziesięcioma plemionami Izraela, był gotów ustanowić linię krwi Jeroboama w taki sam sposób, w jaki uczynił to w przypadku Dawida (1 Kr 11:38). Zamiast tego król Jeroboam ustawił dwa złote cielce i ustanowił pogańskie kapłaństwo – na zawsze utrwalając swoje dziedzictwo jako tego, „który sprawił, że Izrael zgrzeszył” (1 Kr 13:26).

Izrael opuścił Tego, który go ocalił, pokochał i uczynił swoim. Południowe Królestwo Judy nie było daleko w tyle.

Bóg nakazał więc mężczyźnie o imieniu Ozeasz poślubić nierządnicę.

Ozeasz poślubia ją i ma z nią dzieci. Ona jednak opuszcza go i popełnia cudzołóstwo.

Wtedy Bóg mówi mu, aby poszedł za nią i sprowadził ją z powrotem.

Małżeństwo Ozeasza jest symbolem relacji przymierza Boga z Izraelem. Poprzez Ozeasza Pan opowiada historię nieposłuszeństwa Izraela, Jego dyscypliny i Jego niezłomnej, wiernej miłości:

 • Odrzucenie i zdrada. Żona Ozeasza, Gomer, opuszcza go dla innego – tak jak Izrael opuścił Boga, by oddawać cześć bożkom.
 • Odrzucenie i dyscyplina. Tak jak Izrael Go odrzucił, tak Bóg odrzuci ją. Izrael i Juda upadną na rzecz innych imperiów i zostaną zabrani ze swojej ziemi obiecanej.
 • Przywrócenie i pojednanie. Ozeasz przywróci swoją cudzołożną żonę i ponownie ją pokocha. W jeszcze większy sposób Bóg nie zapomni o swojej miłości do Izraela i Judy, ani o swoich obietnicach. Sprowadzi ich z powrotem do ich ziemi. Przywróci ich sobie i Dawidowi, ich królowi: „przyjdą z drżeniem do Pana i do Jego dobroci w dniach ostatecznych” (Oz 3:5).

Przesłanie Ozeasza jest surowe. Przesłanie Ozeasza jest czułe. Przesłanie Ozeasza rozdziera serce.

To historia Boga i niewiernego narodu, który mimo wszystko kocha.

Księga Ozeasza – Kluczowy fragment

Pan rzekł do mnie: «Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską».
Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. – Księga Ozeasza 3:1

Rola Księgi Ozeasza w Biblii

Księga Ozeasza jest pierwszą z Proroków Mniejszych – ostatnich 12 ksiąg Starego Testamentu. Kiedy Bóg miał przesłanie dla ludzi, przekazywał je za pośrednictwem proroków. Przesłania te pojawiały się w wizjach, wyroczniach, snach, przypowieściach i tym podobnych.

Podczas gdy większość mniejszych proroków pochodziła z południowego królestwa, Ozeasz pochodził z północy i służył na północy. Kilka razy wspomina jednak o południowym królestwie Judy (Oz 1:1, 11; 4:15; 5:5, 8-15; 6:4, 11; 8:14; 10:11; 11:12; 12:2).

Ozeasz jest szczególnie znany ze swojego małżeństwa z prostytutką Gomer. Jego rola i zawód Gomer nie wydają się czytelnikom najlepszym połączeniem, a ich małżeństwo z pewnością przyciągnęłoby uwagę, gdy do niego doszło. Dlaczego więc do niego doszło?

Ozeasz poślubia nierządnicę, ponieważ Bóg udowadnia, że Izrael traktował Go w taki sam sposób, w jaki Gomer traktuje Ozeasza.

Jest to dynamika, która odróżnia Ozeasza od reszty Pisma Świętego: żaden inny prorok nie skupia się tak mocno na intymnej relacji, jaką Bóg utrzymuje ze swoim ludem, nawet gdy ten Go zdradza.

Niestety wiemy, że Izrael nie posłuchał ostrzeżeń Ozeasza (2 Kr 7:13-14).

Podobnie jak Jeremiasz i Habakuk, Ozeasz dożył czasów, gdy jego proroctwo o niewoli się spełniło. Ozeasz służył w czasach królów południowych Achaza i Ezechiasza (Oz 1:1), którzy panowali, gdy Królestwo Północne zostało splądrowane i zabrane przez Asyrię.

Krótki zarys Księgi Ozeasza

 1. Ozeasz ilustruje relację Boga z Izraelem (Oz 1-3)
  – Żona Ozeasza jest mu niewierna, tak jak Izrael jest niewierny Bogu (Oz 1-2).
  – Ozeasz sprowadza swoją żonę z powrotem, tak jak Bóg uczyni to dla Izraela (Oz 3)
 2. Ozeasz wyjaśnia Boży plan dla Izraela (Oz 4-13)
  – Bałwochwalstwo Izraela wobec Boga (4-7)
  – Zbliżająca się kara dla Izraela (8-10)
  – Boża dyscyplina pełna miłości (11-13)
 3. Boża obietnica przywrócenia (14)

Więcej stron związanych z Księgą Ozeasza

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003