Dzieje Apostolskie – Duch Święty szerzy ewangelię

Jezus żył, Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał, Jezus wstąpił do nieba. Dzieje Apostolskie mówią nam, co stało się później.

Dzieje Apostolskie mówią nam, jak Duch Święty zstąpił na Kościół i jak ewangelia rozprzestrzeniła się z Jerozolimy do Rzymu. Księga ta rozpoczyna się w miejscu, w którym kończą się Ewangelie (cztery relacje o życiu i służbie Jezusa). Księga Dziejów Apostolskich rozpoczyna się od wniebowstąpienia Jezusa i przyjścia Ducha Świętego, a następnie pokazuje, jak apostołowie głosili Chrystusa światu.

Piotr i Paweł są głównymi ludzkimi aktorami w tej historii. Podczas gdy Piotr wyłania się jako przywódca chrześcijan w Jerozolimie, Paweł staje się kluczowym misjonarzem wśród Żydów i pogan w całym imperium rzymskim. Dzięki ich przywództwu pod przewodnictwem Ducha Świętego, kościół rozszerza się z grupy wierzących na tyle małych, by zmieścić się w jednym domu (Dz 2:2) do ogólnoświatowej społeczności, o której mówi się, że wywróciła świat do góry nogami (Dz 17:6).

Dzieje Apostolskie to druga księga Łukasza, który napisał również Ewangelię, która nosi jego imię.

Werset przewodni Dziejów Apostolskich

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. – Dzieje Apostolskie 1:8

Dlaczego Dzieje Apostolskie zostały napisane

Dzieje Apostolskie są kontynuacją Ewangelii Łukasza (Dz 1:1-2). Łukasz starannie rejestruje rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w świecie rzymskim, czasami jako naoczny świadek.

Dzieje Apostolskie pokazują nam, że Jezus był wierny swoim słowom: Duch Święty przyszedł do uczniów i upoważnił ich do czynienia cudów i głoszenia dobrej nowiny na całym świecie.

Krótki zarys Dziejów Apostolskich

  • Ewangelia rozprzestrzenia się wśród Żydów (Dz 1-9)
  • Kościół rozprzestrzenia się wśród pogan (Dz 10-12)
  • Paweł szerzy ewangelię i zakłada kościoły w Azji i Grecji (Dz 13-21:14)
  • Paweł szerzy ewangelię jako więzień z Jerozolimy do Rzymu (Dz 21:15-26:31)

Więcej stron związanych z Dziejami Apostolskimi

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003