Ewangelia św. Łukasza – Szczegółowe życie Jezusa

Ewangelia św. Łukasza to historia Jezusa Chrystusa – dokładnie taka, jaka się wydarzyła. Jej autorem jest lekarz Łukasz.

Łukasz jest trzecią Ewangelią (relacją z życia i posługi Jezusa) w Nowym Testamencie. Łukasz opowiada historię Jezusa bardzo szczegółowo, bardziej niż jakakolwiek inna Ewangelia. Łukasz zapisuje cuda, kazania, rozmowy i osobiste uczucia (Łk 2:19). Pisarz jest wnikliwym historykiem, który zbadał wszystko (Łk 1:3). Dbałość Łukasza o szczegóły jest widoczna: jest to nie tylko najdłuższa z czterech Ewangelii, ale także najdłuższa księga Nowego Testamentu. To bardzo dużo treści!

Ewangelia św. Łukasza ukazuje nam Jezusa, który przyszedł szukać i zbawić zagubionych (Łk 19:10). Dowiadujemy się wszystkiego o Bogu-człowieku, w którym pokładamy naszą wiarę. Widzimy, jak żył, jak umarł i jak zmartwychwstał.

Ewangelia Łukasza jest napisana w sposób, który mogą zrozumieć i docenić zarówno Żydzi, jak i nie-Żydzi. W Ewangelii Łukasza Jezus jest rzeczywiście długo oczekiwanym Mesjaszem; jest także zbawicielem narodów (Łk 2:30-32). Podczas gdy Mateusz wywodzi pochodzenie Jezusa od Abrahama (Mt 1:1), Łukasz kreśli Jego rodowód aż do Adama (Łk 3:38). Nie jest to zaskakujące – w końcu Łukasz spędził dużo czasu z apostołem Pawłem, który dzielił się dobrą nowiną zarówno z Żydami, jak i poganami.

Ewangelia św. Łukasza - Szczegóły

Kluczowy werset Ewangelii św. Łukasza

Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło» Ewangelia św. Łukasza 19:10

Dlaczego Ewangelia św. Łukasza została napisana

Łukasz od razu określa swój cel: ta książka ma dać wierzącym dokładne, chronologiczne zrozumienie życia, służby, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Łukasz zbadał wydarzenia z życia Jezusa, rozmawiając z naocznymi świadkami (Łk 1:2), dając Teofilowi (i nam) dokładny zapis tego, co Jezus zrobił i powiedział.

Ewangelia Łukasza została napisana dla chrześcijan z niewielkim wykształceniem w zakresie życia Chrystusa, co czyni tę książkę doskonałym punktem wyjścia dla wierzących zainteresowanych studiowaniem Jego życia dzisiaj.

Ewangelia św. Łukasza i Dzieje Apostolskie

Łukasz i Dzieje Apostolskie powinny być traktowane jako jedno dwutomowe dzieło – z Ewangelią jako pierwszą częścią.

  • Skromne początki Jezusa (Łk 1-3)
  • Jezus przynosi nadzieję uciśnionym i rzuca wyzwanie rządzącym (Łk 4-9:17)
  • Jezus naucza, że Jego królestwo jest inne niż świat (Łk 9:18-19:27)
  • Jezus zostaje zabity, praktykując to, co głosił (Łk 19:28-23:56)
  • Jezus zmartwychwstaje, potwierdzając swoje twierdzenia (Łk 24)

Więcej stron związanych z Ewangelią św. Łukasza

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003