Księga Nehemiasza: odbudowa i wspomnienie

O czym jest Księga Nehemiasza?

Po 70 latach wygnania Żydzi wrócili do domu i odbudowali świątynię w Jerozolimie. Mogli oddawać cześć Bogu we własnej ziemi, ale miasto nadal leżało w ruinie. Niegdyś wspaniała stolica ziemi obiecanej była przygnębiającą stertą gruzu wystawioną na działanie wrogów.

Kiedy Nehemiasz to słyszy, wyrusza, by odbudować mury miasta. Księga Nehemiasza to jego historia napisana jego własnymi słowami.

Księga Nehemiasza jest o odbudowie ludu Bożego zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym.

W pierwszej części księgi Nehemiasz odbudowuje Jerozolimę w sensie fizycznym. Kiedy Nehemiasz słyszy, że „mur Jerozolimy jest zburzony, a jej bramy spalone ogniem” (Neh 1:3), otrzymuje od perskiego króla Artakserksesa pozwolenie na odbudowę miasta. Gubernatorzy okolicznych terytoriów zawzięcie sprzeciwiają się wysiłkom Nehemiasza, ale mur zostaje ukończony w ciągu zaledwie 52 dni (Neh 7:15). Nehemiasz przywraca również sprawiedliwość ekonomiczną w kraju, upominając bogatych za wykorzystywanie swoich mniej szczęśliwych braci (Neh 5).

W drugiej części Nehemiasz i Ezdrasz przynoszą Jerozolimie duchowe ożywienie. Ezdrasz odczytuje ludowi na głos prawo Mojżesza, a naród na nowo angażuje się w posłuszeństwo Bogu. Później Nehemiasz pilnie pracuje, aby wskazać ludziom z powrotem prawo Mojżesza (Neh 13).

Nehemiasz pisze w pierwszej osobie. Jego historia jest przepełniona osobistym komentarzem – czasami czyta się ją jak relację historyczną, a czasami jak dziennik Nehemiasza. Wiemy, kiedy się boi (Neh 2:2). Wiemy, kiedy jest zły (Neh 5:6). Widzimy nawet, jak przerywa własną narrację modlitwami do Boga (Neh 13:14). Ta książka daje nam wgląd w umysł starotestamentowego męża Bożego, dając nam przykłady, jak prowadzić, modlić się i radzić sobie ze zniechęceniem.

Kluczowy werset Księgi Nehemiasza

Pamiętaj, Boże mój, na moją korzyść, o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu. – Księga Nehemiasza 5:19

Rola Księgi Nehemiasza w Biblii

Podobnie jak księgi Ezdrasza i Estery, Nehemiasz opowiada o tym, co wydarzyło się po wygnaniu Żydów do Babilonu. Izrael został zdyscyplinowany, a teraz jest przywracany do swojej ziemi i swojego Boga. Nehemiasz kronikarsko opisuje związek Boga z Izraelem, a w rozdziale 9 przedstawia nawet ogólny zarys tego związku.

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza byli pierwotnie uważani za część pierwszą i drugą tego samego dzieła, i to nie bez powodu: razem opowiadają historię przywrócenia przez Boga Jego ludu – dotrzymania obietnicy danej mu w Księdze Powtórzonego Prawa 30.

Księga Nehemiasza - Odbudowa murów

Krótki zarys Księgi Nehemiasza

1. Odbudowa muru (Neh 1-7)

 • Nehemiasz otrzymuje pozwolenie na odbudowę Jerozolimy. (Neh 1-2)
 • Rozpoczyna się budowa murów miejskich (Neh 3)
 • Wrogowie zagrażają budowie (Neh 4)
 • Nehemiasz łagodzi nacisk na biednych (Neh 5)
 • Mur zostaje ukończony mimo spisków wrogów (Neh 6)
 • Nehemiasz liczy lud (Neh 7)

2. Przypomnienie prawa (Neh 8-13)

 • Ezdrasz odczytuje prawo ludowi (Neh 8:1-12)
 • Izrael przywraca Święto Namiotów (Neh 8:13-18)
 • Izrael wyznaje grzech i na nowo poświęca się Bogu (Neh 9-10)
 • Spis Żydów w ziemi (Neh 11-12:26)
 • Lud oddaje cześć na murze (Neh 12:27-47)
 • Nehemiasz wciąż dostosowuje lud do prawa Bożego (Neh 13)

Strony związane z Księgą Nehemiasza

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003