Przewodnik po czterech Ewangeliach

Pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu znane są jako Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Każda z nich opowiada o życiu, służbie, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zapoznajmy się z ogólnym przeglądem tych czterech ksiąg, tym, co je różni i tym, jak są do siebie podobne.

Wszystkie cztery Ewangelie koncentrują się na historii Jezusa

Ewangelie są miejscem, w którym znajdujemy wszystkie słynne historie biblijne o Jezusie. Ponieważ każda Ewangelia dotyczy tego samego głównego bohatera, wszystkie mają kilka wspólnych elementów.

Na przykład, każda z czterech Ewangelii ma następujący ogólny przebieg:

 • Oświadczenie o boskim statusie Jezusa
  (Mt 1:23; 3:13-17; Mk 1:1, 9-11; Łk 1:32-35; 3:21-22; J 1:1, 29-34)
 • Cuda i nauki Jezusa
  (Mt 4-25; Mk 1-13; Łk 4-19:27; J 2-17)
 • Zdrada, proces i śmierć Jezusa
  (Mt 26-27; Mk 14-15; Łk 19:28-23:56; J 18-19)
 • Zmartwychwstanie Jezusa i zachęta dla Jego naśladowców
  (Mt 28:1-15; Mk 16:1-8; Łk 24:1-12; J 20:1-10)

Dlaczego potrzebujemy czterech ewangelii?

Wiele osób (w tym ja!) pytało: „Czy naprawdę potrzebujemy czterech ewangelii w Biblii? To wydaje się zbędne. Czy jedna nie powinna wystarczyć?”.

Może tak by było, gdyby Jezus był zwykłym człowiekiem, który robił zwykłe rzeczy. Ale nie jest i nie był.

Jan mówi, że sam świat nie pomieściłby wszystkich książek, które można by napisać o służbie Jezusa (J 21:25). Prawdopodobnie jest to hiperbola, ale jeśli jest tak wiele do powiedzenia o Jezusie, to nie powinniśmy być zaskoczeni, że mamy wiele relacji o Nim w naszej Biblii. Jeśli świat nie mógł pomieścić całej jego historii, to z pewnością nie mogła tego zrobić 16-rozdziałowa broszura, taka jak Marka!

Mamy cztery ewangelie, ponieważ we wczesnym okresie Kościoła cztery osoby uznały za konieczne opowiedzenie historii Jezusa z czterech różnych perspektyw. Każda ewangelia została napisana dla innej (oryginalnej) grupy ludzi, przez innego autora, który próbował osiągnąć inny cel.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich:

Ewangelia Mateusza - Korona

Ewangelia Mateusza

Tradycyjnie napisana przez apostoła o tym samym imieniu, Mateusz jest pierwszą ewangelią z czterech. Ewangelia ta została napisana dla ludzi zaznajomionych ze Starym Testamentem, zarówno z Prawem Mojżesza, jak i prorokami. Mateusz zawiera więcej odniesień do Starego Testamentu niż jakakolwiek inna ewangelia.

Mateusz bardzo dba o to, aby pokazać, w jaki sposób Jezus wypełnia proroctwa o Nim zawarte wcześniej w Biblii – szczególnie skupiając się na roli Jezusa jako Mesjasza. (Obiecany król pochodzący od Dawida).

Dziś Mateusz jest idealną księgą do wypełnienia luki między Starym Testamentem a Nowym. W słynnym Kazaniu na Górze Jezus mówi: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków; nie przyszedłem ich znieść, ale wypełnić” (Mt 5:17).

Omówienie Ewangelii Mateusza można przeczytać tutaj.

Ewangelia Marka

Jest to najkrótsza ewangelia. W rzeczywistości możliwe jest, że ta ewangelia została napisana tak, aby można ją było łatwo zapamiętać i opowiedzieć na głos – napisana tak, aby „stała się wirusowa”, jeśli wolisz.

Zgodnie z tradycją wczesnego kościoła, ewangelia ta została napisana przez Jana Marka, tego samego, który wycofał się z podróży misyjnej z Pawłem i Barnabą (Ac 15: 37-39). Marek rzekomo pomagał apostołowi Piotrowi w późniejszym życiu, a ta ewangelia jest uporządkowanym zbiorem wspomnień Piotra o Jezusie.

Marek został napisany dla szerokiego grona odbiorców. Ewangelia ta skupia się na roli Jezusa jako cierpiącego sługi i syna Bożego. Podczas gdy inne ewangelie zawierają długie dyskursy i kazania Jezusa, Marek skupia się na działaniu. To tutaj widzimy, jak Jezus robi różne rzeczy, a potem robi jeszcze więcej. Jest bardzo zorientowany na działanie (słowo „natychmiast” pojawia się często), a spośród czterech ewangelii, Marka czyta się najbardziej jak opowieść.

Przegląd ewangelii Marka można przeczytać tutaj.

Ewangelia Łukasza

Jest to najdłuższa z czterech ewangelii – w rzeczywistości jest to najdłuższa księga Nowego Testamentu. Łukasz jest historyczną, dziennikarską Ewangelią: dokładnym opisem epizodów z życia Jezusa ułożonych w porządku chronologicznym. Ewangelia ta została napisana, aby utwierdzić wierzących w naukach Jezusa (Łk 1:1-4).

Tradycja kościelna uznaje lekarza Łukasza z I wieku za autora i redaktora tej księgi, stąd też wzięła się jej nazwa. Łukasz może być jednym z niewielu niehebrajskich autorów Biblii na podstawie kilku wskazówek, które znajdujemy w Nowym Testamencie. Ewangelia ta przedstawia Jezusa jako poszukującego zbawiciela wszystkich narodów (Łk 2:30-32). Była to i nadal jest bogata opowieść o życiu i służbie Jezusa zarówno dla tych, którzy niewiele wiedzą o Jezusie, jak i dla tych, którzy dobrze znają Stary Testament.

Przegląd Ewangelii Łukasza można przeczytać tutaj.

Ewangelia Jana

Ewangelia Jana jest Ewangelią przekonującą. Została napisana, aby pokazać cuda Jezusa, aby ci, którzy czytają jego historię, uwierzyli w Niego i mieli życie wieczne (J 20:30-31).

Janowa relacja o naukach i cudach Jezusa podkreśla boską naturę Jezusa Chrystusa. Dla Jana Jezus jest kosmicznym Synem Bożym, który przyszedł zniszczyć dzieła diabła. Cała księga jest ułożona tak, aby przedstawić Jezusa w ten sposób.

Oznacza to, że ewangelia Jana ma zupełnie inny charakter niż pozostałe trzy. Dobrym przykładem jest sposób, w jaki zaczyna się ta ewangelia. Ewangelia Marka zaczyna się od chrztu Jezusa. Łukasz zaczyna od wydarzeń związanych z narodzinami Jezusa. Mateusz zaczyna od Abrahama i śledzi pokolenia aż do Jezusa. Ale Jan prowadzi nas aż do pierwszych słów Biblii: „Na początku” (J 1:1). Jan opowiada historię boskiej istoty, która stała się ciałem, zamieszkała wśród nas i umarła, abyśmy mogli mieć życie wieczne

Przegląd ewangelii Jana można przeczytać tutaj.

Jak czytać cztery ewangelie

Ewangelie, podobnie jak inne księgi Biblii, były przeznaczone do przeczytania za jednym razem. Nie oznacza to, że za każdym razem, gdy czytasz Ewangelię Jana, musisz przeczytać ją całą. Oznacza to jednak, że jeśli chcesz lepiej poznać jedną z nich, powinieneś poświęcić około godziny na przeczytanie całej ewangelii za jednym razem.

Pozwoli ci to poczuć ogólny „przepływ” narracji ewangelii. Zauważysz różne powtarzające się motywy. Zobaczysz, jak ton zmienia się w różnych częściach.

Czytając ewangelie, zadawaj sobie następujące pytania:

 • Co Jezus mówi o sobie?
 • Do kogo mówi Jezus? (To bardzo ważne. Czy mówi do swoich uczniów, wrogów, ogromnego tłumu?)
 • Co Jezus mówi o Bogu?
 • Jak Jezus reaguje na różne sytuacje? Co sprawia Mu przyjemność? Co Go denerwuje?
 • Co Jezus mówi ludziom, aby robili?

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003