2 List św. Piotra – Pamiętaj o Prawdzie

O czym jest 2 List św. Piotra

2 List św. Piotra jest krótkim listem przypominającym dla chrześcijan pierwszego wieku. Piotr wzywa swoich czytelników, by dokładali wszelkich starań, by wzrastać w wierze, by pamiętali, że obietnice Boże (wypowiedziane przez proroków i apostołów) są godne zaufania i by wystrzegali się tych, którzy nauczają inaczej.

Więcej o 2 Liście św. Piotra

Po tym, jak Jezus powstał z grobu, odbył specjalną rozmowę z Piotrem na temat tego, jak apostoł umrze:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» – Ewangelia św. Jana 21:18-19

Piotr wie, że umrze dla Pana i że jego czas się zbliża.

Ale jest tak wiele rzeczy, o których kościół musi wiedzieć i pamiętać! Fałszywi nauczyciele są wszędzie, powodując podziały w ciele Chrystusa (2 P 2:1-3). Ludzie będą kpić z obietnicy powrotu Chrystusa (2 P 3:4). Są tacy, którzy przekręcają Stary Testament, a nawet listy Pawła (2 P 3:16).

Kościół musi pamiętać o Piśmie Świętym: słowach proroków Starego Testamentu i słowach Jezusa, które przekazali apostołowie. Piotr jest niekwestionowanym autorytetem w kościele, więc zanim odda swoje życie, pisze list.

Ostatni list.

Przypomnienia 2 Listu św. Piotra dla chrześcijan

2 List św. Piotra jest ostatnią próbą pomocy globalnemu kościołowi poprzez przypomnienie mu prawdy. Piotr wyjaśnia kilka rzeczy, o których chrześcijanie będą musieli pamiętać po jego odejściu:

 1. Boże życie jest dowodem zbawienia (2 P 1:10). Jeśli chrześcijanie naprawdę wierzą w to, w co mówią, że wierzą, będą wykazywać się doskonałością moralną, wiedzą, samokontrolą, wytrwałością, pobożnością, dobrocią i miłością.
 2. Prawda biblijna i proroctwa pochodzą od Boga, a nie od człowieka. Piotr i pozostali apostołowie umrą, ale słowo pozostanie na zawsze (1 P 1:25). Co więcej, nauczanie przekazywane przez Piotra i apostołów nie było tylko czymś, co sobie wymyślili; byli oni naocznymi świadkami (2 P 1:16-18). A ci wszyscy prorocy Starego Testamentu? Byli pod wpływem Ducha Świętego (2 P 1:21).
 3. Fałszywi nauczyciele będą próbowali zwieść kościół. Będą wprowadzać dzielące nauki, które zachęcają ludzi do oddawania się grzechom świata: wypaczone, obrzydliwe podejście do łaski Jezusa (2 P 2).
 4. Prześmiewcy będą lekceważyć ideę powrotu Jezusa. Piotr nie wiedział, kiedy Jezus powróci; po prostu wiedział, że lepiej w Niego nie wątpić. Piotr zapewnia kościół, że Jezus rzeczywiście powróci, a Jego kościół powinien się odpowiednio zachowywać (2 P 3:14).

W swoim pierwszym liście Piotr wezwał kościół do wytrwałości, ale nie będzie już więcej listów od Piotra. Nie będzie więcej kazań ani cudów od ucznia, który prowadził kościół przez ponad 30 lat.

2 List św. Piotra wzywa kościół do wytrwałości – ponieważ nawet gdy Piotr odejdzie, kościół musi trwać.

Rola 2 Listu św. Piotra w Biblii

Drugi List Piotra jest ostatnim napomnieniem apostoła Piotra dla kościoła. Tradycja utrzymuje, że został on ukrzyżowany około 64-65 roku n.e., co oznacza, że napisał ten list mniej więcej w tym czasie.

Drugi List Piotra jest trzecim z Listów Powszechnych (lub Listów Katolickich), pism apostołów skierowanych do całego kościoła. Podczas gdy Paweł pisał do konkretnych zborów i jednostek, Piotr, Jakub, Jan i Juda pisali do szerszej publiczności w całym imperium rzymskim.

W Nowym Testamencie znajduje się jeszcze jeden list „pożegnalny”: Drugi list Pawła do Tymoteusza. Obaj apostołowie, gdy wiedzieli, że wkrótce umrą, napisali listy, aby przypomnieć innym o tym, co ważne.

Drugi i trzeci rozdział tego listu wykazują niezwykłe podobieństwo do Listu Judy. Nie wiemy, czy Piotr zapożyczył z listu Judy, czy Juda zapożyczył z listu Piotra, czy też obaj mężczyźni czerpali z wcześniejszej dyskusji. Oba listy ostrzegają jednak kościół przed dwoma niebezpiecznymi wpływami:

 1. Fałszywymi nauczycielami, którzy prowadzą ludzi do oddawania się grzechowi
 2. Szyderców, którzy odrzucają ideę powrotu Jezusa

2 List św. Piotra kładzie nacisk na inne Pisma

Być może najbardziej interesującym aspektem Drugiego Listu Piotra jest jego nacisk na Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Piotr mocno wierzy, że wiele ksiąg w naszych dzisiejszych Bibliach jest prawdziwych:

 • Piotr był naocznym świadkiem majestatu Jezusa, gdy został przemieniony (można o tym przeczytać w Ewangelii Marka 9), więc nie podąża tylko za wymyśloną historią Jezusa. On tam był. Słyszał głos Boga potwierdzający, że Jezus jest Jego Synem (2 P 1:17). Dlatego służba Jezusa potwierdza pisma proroków (Stary Testament).
 • I nawet ci prorocy nie tylko zmyślali. Byli „poruszani przez Ducha Świętego”, gdy przemawiali w imieniu Boga (2 P 1:21).
 • Piotr wysoko ceni nauki apostołów – na poziomie proroków Starego Testamentu (2 P 3:2). Do apostołów należeli Jakub, Mateusz i Jan, którzy napisali niektóre z ksiąg naszego Nowego Testamentu.
 • Piotr szczególnie ceni listy Pawła – uważając je nawet za Pismo Święte (2 P 3:15-16).

Piotr powiedział w poprzednim liście, że „słowo Pana trwa na wieki” (1 P 1:25). Piotr umrze, ale wierzył, że Pismo Święte będzie żyło – a jego ostatnie zapisane słowa zachęcają nas, byśmy o nim pamiętali.

Kluczowy fragment 2 Listu św. Piotra

Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów. – 2 List św. Piotra 3:1-2

Krótki zarys 2 Listu św. Piotra

2 List św. Piotra wykazuje niezwykły paralelizm. Piotr zaczyna od wezwania do pilności w dobrych uczynkach, przypomina czytelnikowi, że może liczyć na proroków, a następnie ostrzega, że pojawią się fałszywi prorocy. Następnie Piotr zapewnia ich, że stare proroctwa są prawdziwe, a kończy wezwaniem do pilności i czujności.

 1. Pamiętaj, abyś był pilny (2 Piotra 1:1-15)
 2. Prawdziwi prorocy i nauczyciele (2 P 1:16-21)
 3. Fałszywi prorocy i nauczyciele (2 P 2)
 4. Pamiętajcie o prawdziwych proroctwach (2 P 3:1-13)
 5. Bądź pilny; miej się na baczności (2Pt 3:14-18)

Strony związane z 2 Listu św. Piotra

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003