2 List do Tymoteusza – Wezwanie Pawła do kontynuowania służby ewangelii

Paweł wkrótce umrze.

Poświęcił swoje życie szerzeniu ewangelii Jezusa Chrystusa. Walczył o zdrowe nauczanie w kościołach. Szkolił pasterzy. Korygował jednostki, kościoły, a nawet apostołów. Składał świadectwa przed królami. Teraz praca Pawła była prawie skończona.

Ale nawet jeśli Paweł wkrótce opuści świat, nie pozostawił go bez przedstawiciela prawdy. Tymoteusz, uczeń i wychowanek Pawła, jego syn w Panu, musiał kontynuować standard zdrowego nauczania Pawła (2 Ti 1:13).

2 List do Tymoteusza koncentruje się na uroczystych wezwaniach dla młodszego pasterza:

 • Strzeż ewangelii i walcz o nią. Paweł został wyznaczony na kaznodzieję, apostoła i nauczyciela ewangelii, a Tymoteusz jest odpowiedzialny za jej strzeżenie (2 Ti 1:12-13) i powierzanie jej innym (2 Ti 2:2). Droga przed nim będzie pełna cierpienia (2 Ti 1:8; 2:3), ale Paweł zachęca Tymoteusza, by był silny i toczył dobry bój (2 Ti 1:7; 2:1).
 • Dąż do prawości. Jest wielu ludzi, którzy będą próbowali zakłócać pracę Tymoteusza i prowadzić ludzi do bezbożności. Tymoteusz i inni wierzący mają dokładnie posługiwać się słowem, unikać pustej paplaniny, uciekać od młodzieńczych żądz i dążyć do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju (2 Ti 2:22).
 • Trwajcie w zdrowym nauczaniu. W przyszłości nadejdzie apostazja i Tymoteusz musi pamiętać o Piśmie Świętym.
 • Głoś słowo. Ostatnim poleceniem Pawła dla Tymoteusza jest głoszenie słowa. Tymoteusz jest nie tylko odpowiedzialny za utrzymywanie doktryny kościoła w ryzach; ma on również nieść to nauczanie zgubionym.

2 List do Tymoteusza z pokazuje nam, czego Paweł oczekiwał od innego kaznodziei, zanim został zabrany ze świata. Dziś jest to świetny list z poradami dla przywódców kościelnych i instrukcjami dla tych, którzy chcą prowadzić pobożne życie.

Kluczowy werset 2 Listu do Tymoteusza

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! – 2 List do Tymoteusza 1:13

Rola 2 Listu do Tymoteusza w Biblii

2 List do Tymoteusza jest drugim z listów duszpasterskich Pawła – listów napisanych do przywódców kościoła, których znał. W przeciwieństwie do tego, większość listów Pawła była pisana do całych zborów. Tytus również otrzymał list pasterski od Pawła, ale Tymoteusz otrzymał dwa.

Chociaż Tytus i Filemon pojawiają się po tym liście w naszej Biblii, 2 List do Tymoteusza jest prawdopodobnie ostatnim z listów Pawła. Zakładamy tak, ponieważ Paweł napisał ten list pod koniec swojego życia (2 Tm 4:6).

Krótki zarys 1 Listu do Tymoteusza

 1. Strzec i utrzymywać ewangelię (2 Tm 1)
 2. Walczyć i cierpieć dla ewangelii (2 Tm 2:1-13)
 3. Dążyć do pobożności (2 Tm 2:14-26)
 4. Trwajcie w zdrowym nauczaniu (2 Tm 3)
 5. Głosić słowo (2 Tm 4)

Strony związane z 1 Listem do Tymoteusza

 • Listy Pawła
 • List do Tytusa (następna księga Biblii)
 • 1 List do Tymoteusza (poprzedni)
 • 2 List Piotra (również napisany przez apostoła, który miał wkrótce umrzeć)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003