1 Księga Samuela: Izrael żąda króla

O czym jest 1 Księga Samuela?

Izrael od dziesięcioleci nie słyszał głosu Boga. Kapłani są skorumpowani. Pobliskie narody zagrażają bezpieczeństwu kraju. Nawet Eli, najwyższy kapłan i sędzia Izraela, nie służy wiernie Bogu i ludowi. Izrael potrzebuje czegoś więcej niż sędziego. Izrael potrzebuje ponownie usłyszeć głos Boga. Izrael potrzebuje proroka.

Bóg daje im więc Samuela.

Samuel służy ludowi jako prorok i sędzia. Wypowiada słowo Pana do ludu i uczy go, jak żyć jako lud Boży. Kiedy jednak Samuel się starzeje, a wrogowie Izraela atakują, lud żąda, by Samuel wyznaczył króla. Samuel radzi ludowi, by zaufał Bogu, a nie ludzkiemu przywództwu, ale lud nie słucha – jest zdecydowany, by król panował nad nimi i uwolnił ich od wroga.

Bóg daje im więc Saula.

Saul jest głupim, egoistycznym i tchórzliwym królem. Ignoruje słowo Pana i pragnie aprobaty ludzi. Kilkakrotnie nie słucha Boga, przekracza swoje obowiązki i stawia ludzi w opozycji do Boga i siebie nawzajem. Król Saul nie przestrzega Prawa Mojżesza i nie kieruje Izraelitami, by żyli jako święty lud Boży.

Bóg daje im więc Dawida.

Dawid jest „człowiekiem według serca [Boga]” (1 Sa 13,14). Jest wytrawnym wojownikiem, muzykiem i przywódcą ludzi – człowiekiem, który ufa Bogu i zachęca swoich rodaków, by postępowali jak lud Boży. Słynne pokonanie Goliata przez Dawida czyni go popularną i znaną postacią w Izraelu. Saul obawia się, że Dawid w końcu przejmie jego królestwo i przez resztę życia poluje na Dawida.

Kluczowy fragment

Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca: spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył. Lecz gdybyście trwali w przewrotności, zginiecie tak wy, jak i wasz król.- 1 Księga Samuela 12:24-25

Rola 1 Księgi Samuela w Biblii

1 Księga Samuela wyznacza wielki punkt zwrotny w historii Izraela: Izrael przechodzi od teokracji do monarchii. Zamiast wołać do Boga o pomoc – co działało już wcześniej (Sdz 3:9, 15) – Izrael żąda, by Samuel mianował króla. Na początku ich królem zostaje bezbożny Saul, ale Bóg wzbudza innego, który wybawia i prowadzi Jego lud.

To właśnie w 1 Księdze Samuela po raz pierwszy widzimy przykład Mesjasza (namaszczonego przez Boga królestwa). Saul i Dawid zostali namaszczeni przez Boga, by prowadzić i wybawić Izrael. Jezus, potomek Dawida (Mt 1,1), jest prawdziwym Mesjaszem namaszczonym przez Boga, aby rządzić wszystkim (Fil 2,10-11) i zbawić zgubionych (Dz. Ap. 13,38).

Księgi 1 i 2 Samuela to tak naprawdę jedna historia: Bóg znajduje człowieka według własnego serca, aby poprowadził Jego lud. Te dwie księgi nie były pierwotnie podzielone, dlatego Druga Księga Samuela zaczyna się od momentu, gdy Dawid słyszy wiadomość o śmierci Saula.

Krótki zarys historii

  • Bóg powołuje Samuela na proroka i sędziego (1 Sa 1-7).
  • Izrael żąda króla: Saul (1 Sa 8-15).
  • Bóg powołuje Dawida na króla Izraela (1 Sa 16-20).
  • Saul z zazdrości poluje na Dawida (1 Sa 21-31).

Więcej ksiąg związanych z 1 Księgą Samuela

  • 2 Księga Samuela (następna księga Biblii)
  • Księga Rut (poprzednia)
  • Księga Sędziów (okres historii Izraela, który kończy się w 1 Księdze Samuela)
  • 1 Księga Kronik

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003