Księga Koheleta: o co chodzi?

Księga Koheleta – Omówienie

Kaznodzieja. Ten facet ma wszystko. Jest światowej sławy mędrcem. Jest królem nad dwunastoma plemionami Izraela.

Ale nie może tego utrzymać na zawsze. Kiedyś umrze i kto wie, jak jego synowie poradzą sobie z królestwem? Kto wie, co stanie się z ludźmi? Kto wie, co stanie się z nim samym?

Ten Kaznodzieja pisał, zbierał i składał spisane słowa mądrości: ten, który składał mądrość i składał lud (Koheleta 12,9-10). A teraz zmaga się z odwieczną zagadką:

Jaką korzyść ma człowiek z całej swej pracy, którą wykonuje pod słońcem? – Księga Koheleta 1:3

Mówiąc „pod słońcem”, ma na myśli poza Bogiem. Bóg jest w niebie, a człowiek na ziemi (Koh 5:2). Jeśli więc zajmujemy się wyłącznie widzialnym, namacalnym, obserwowalnym, przyczynowo-skutkowym doświadczeniem ludzkim, to co nam pozostaje? To trudne pytanie. W końcu wszechświat wydaje się być w ciągłym stanie resetowania się. Słońce wschodzi, zachodzi i znów się wznosi. Rzeki płyną, ale nigdy nie są puste. Informacje mnożą się, ale umysł nigdy nie jest zadowolony. Więc w niekończących się cyklach życia, co może zrobić człowiek? Z pewnością wygląda to na bezsensowne. A im więcej Kaznodzieja poznaje świat, tym bardziej staje się on przygnębiający (Koh 1,18). Zgłębia więc ten problem. Pierwsza część Księgi Koheleta bada sytuację człowieka na ziemi (Koheleta 1:13). A sytuacja nie jest zbyt wielka:

 • Im człowiek jest mądrzejszy, tym trudniej radzi sobie w świecie (Koh 1:18).
 • Przyjemności i bogactwa nie zadowalają (Koh 2:10-11; Koh 5:10;).
 • Mądrzy i głupcy umierają tak samo (Koh 2:16).
  Nie możesz zabrać ze sobą po śmierci wyników swojej ciężkiej pracy (Koh 2:18-19; 5:13-17).
 • To, co pozostawiasz po sobie, trafia do pokolenia, które na to nie zapracowało (Koh 2:18-19).
 • A rezultaty twojej pracy też nie zaspokajają tak naprawdę twoich pragnień (Koh 2:10-11; 5:10; 6:7).
 • Ludzie praktykują zło zamiast sprawiedliwości (Koh 3:16; 4:1; 5:8).
 • Nawet posłuszeństwo Bogu nie gwarantuje długiego, szczęśliwego życia (Koh 7, 16).
 • A niegodziwcy czasem wymykają się spod kontroli (Koh 7:15; 8:14).

Dlatego potem zwraca się, by to wyjaśnić. Dlaczego świat jest taki, a nie inny? Co możemy z tym zrobić? Jaki jest sens? Jest pewien, że istnieje sprawiedliwy Bóg (Koh 8,12-13) – widział go na własne oczy (1 Ki 3,5). Jednak świat nie zawsze odzwierciedla Bożą sprawiedliwość, dlatego Kaznodzieja wyjaśnia, co człowiek może zrobić, by cieszyć się życiem, nawet jeśli dzieła Boże nie są widoczne:

 • Jedz, pij i ciesz się życiem, bo jesteś w ręku Boga (Koh 9,7-9).
 • Pracuj ciężko i używaj mądrości, póki możesz (Koh 9:10, 18).
 • Unikaj aktów głupoty – zwłaszcza w kontaktach z władzą (Koh 10:2, 5-6, 20).
 • Wykorzystuj szanse, szukaj okazji i ciesz się życiem, póki możesz (Koh 11:4, 8-10).
 • Żyjąc, pamiętaj, kto cię stworzył (Koh 12:1).

A potem Kaznodzieja wszystko podsumowuje:

Wniosek, gdy wszystko zostało wysłuchane, brzmi: bójcie się Boga i przestrzegajcie Jego przykazań, bo to dotyczy każdego człowieka. Bóg bowiem podda każdy czyn pod osąd, wszystko, co ukryte, czy jest dobre, czy złe. (Koh 12:13-14)

Pytanie: w świecie pełnym niesprawiedliwości i bólu, jaki jest sens? Odpowiedź: bój się Boga, nawet jeśli możesz nie zobaczyć, jak On czyni to dobrze.

Księga Koheleta – Kluczowy werset

Widziałem wszystkie dzieła, które zostały dokonane pod słońcem, i oto wszystko jest próżnością i dążeniem do wiatru. – Księga Koheleta 1:14

Rola Księgi Koheleta w Biblii

Księga Koheleta jest przykładem starotestamentowej literatury mądrościowej i jest czwartą księgą poetycką w Biblii. Podczas gdy Psalmy są zbiorem pieśni, a Przysłowia zbiorem zasad, Kaznodzieja jest przede wszystkim długim dyskursem poetyckim: na początku stawia jedno zasadnicze pytanie, na które odpowiedź znajduje się w kolejnych dwunastu rozdziałach. Księga nigdy nie wymienia swojego autora z imienia: i należy zauważyć, że autorem niekoniecznie jest Kaznodzieja.

Autor otwiera słowami „Kaznodziei”, a następnie kończy, podsumowując słowa Kaznodziei i umieszczając na końcu swoje własne wnioski.

Nie jest to znany nam dziś kaznodzieja wygłaszający niedzielne kazanie, lecz raczej „ten, który się gromadzi”. Oryginalne hebrajskie słowo określające tę rolę pojawia się tylko w Eklezjastesie i prawdopodobnie odnosi się do kogoś, kto gromadzi mądrość i naucza lud. Dlaczego więc ta księga jest tradycyjnie przypisywana Salomonowi? Kaznodzieja daje nam kilka wskazówek:

 • Jest on synem Dawida (Koh 1:1).
 • Jest królem (Koh 1:1).
 • Rządził całym Izraelem w Jerozolimie (Koh 1:12).
 • Był mędrcem o wielkiej sławie (Koh 12:9-10).

Z linii Dawida było tylko dwóch królów, którzy rządzili Izraelem z Jerozolimy: Salomon i Rehoboam. A dziedzictwo Rehoboama naprawdę nie pasuje do tej listy (sprawdź dwunasty rozdział Pierwszej Księgi Królewskiej). Pozostaje więc Salomon jako prawdopodobny kandydat, jeśli wersety identyfikujące kaznodzieję mają być brane dosłownie. Ton Księgi Koheleta nie jest taki, jakiego można by się spodziewać po Biblii. Jest melancholijny i lekceważący. Radośniejszy język znajdziesz w Lamentacjach (i nie żartuję). Dzieje się tak dlatego, że Kaznodzieja bada świat wyłącznie na podstawie ludzkiego doświadczenia. Bez Boga, który działa za kulisami, by wymierzać sprawiedliwość, Kaznodzieja postrzega życie jako całkiem bezsensowne. Ale mimo to Księga Koheleta jest zachęcająca:

 • Widzimy, że dostrzeganie wad w otaczającym nas świecie jest w porządku. Biblia nie skazuje nas na pollyanizm – istnieją niesprawiedliwości i niespójności, na które nie mamy wpływu, ale nie musimy się z nich uśmiechać ani udawać, że nie istnieją.
 • Możemy mieć nadzieję w dobrego niebiańskiego Sędziego. Apostoł Paweł zgadza się, że całe stworzenie zostało poddane marności (Ro 8:20) i jęczy w oczekiwaniu na nadchodzącą chwałę, którą przyniesie Chrystus (Rz 8:22). Dołączamy do reszty wszechświata w oczekiwaniu.

Chrześcijanie nie żyją w tym samym świecie, co kaznodzieja. Mamy coś, czego on nie doświadczył: ciągłe zamieszkiwanie Ducha Świętego. Kaznodzieja żył w świecie, w którym Bóg działał za kulisami i ostatecznie osądził wszystkich (Koh 12:13-14), ale Bóg działa w nas każdego dnia. Świat może być pełen bałaganu, ale jeśli Chrystus jest w nas, zawsze mamy nadzieję (Kol 1,27).

Krótki zarys Księgi Koheleta

 • Problem (Kaznodzieja 1:1-11)
 • Zbadanie problemu pod słońcem (Koh 1:12-8:17)
 • Wyjaśnienie życia w ręku Boga (Koh 9-12:12)
 • Zakończenie (Koh 12:13-14)

Więcej stron związanych z Księgą Koheleta

 • Hiob (także poezja mądrościowa, która zajmuje się niewyjaśnionym bólem)
 • Księga Przysłów (również poezja mądrościowa)
 • Pieśń nad Pieśniami (również często przypisywana Salomonowi)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003