Księga Rut: odkupienie i nadzieja dla rodziny i narodu

Streszczenie Księgi Rut

To był mroczny i niespokojny czas dla Naomi: głód wypędza ją i jej rodzinę z ich ziemi w Izraelu, a jej mąż i synowie umierają w obcym kraju. Kiedy jednak słyszy, że w jej ojczyźnie znów jest jedzenie, wyrusza w drogę powrotną. Jedna synowa opuszcza Naomi, by znaleźć nowego męża; druga przysięga wierność Naomi:

Odpowiedziała Rut: «Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie!» – Księga Rut 1:16-17

Ta kobieta ma na imię Rut.

Mimo że Rut jest cudzoziemką w ziemi Izraela, bogaty rolnik o imieniu Boaz interesuje się nią. Boaz jest również spokrewniony z Naomi, co czyni go uprawnionym do odkupienia rodziny Naomi, czyli do zakupu pola jej zmarłego męża i kontynuowania linii krwi jej zmarłego męża. Boaz jest pod wrażeniem charakteru Rut i poślubia ją. Rut i Boaz mają syna, a książka zamyka się niespodzianką: Rut jest prababką króla Dawida, którego poznajemy później w Księdze 1 Samuela.

Historia Rut rozgrywa się w czasach Sędziów: to jasna opowieść o nadziei w bardzo ciemnym okresie duchowej i politycznej historii Izraela.

Kluczowy werset Księgi Rut

Kobiety mówiły do Noemi: Niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego z prawem wykupu. Imię jego będzie wspominane w Izraelu. – Księga Rut 4:14

Rola Księgi Rut w Biblii

Księga Rut jest historią miłosną, ale to znacznie więcej niż romans. Oddanie jakie Rut okazała Naomi i oddanie Boaza wobec Rut to dwa fascynujące portrety miłości wśród ludu Bożego. Jednak największą miłością ukazaną w tej książce jest miłość Boga do Naomi (i całego Izraela):

 • Naomi twierdzi, że Bóg obszedł się z nią gorzko (Ru 1:20), ale historia kończy się tym, że kobiety uznają Boże zaopatrzenie dla niej (Ru 4:14)
 • Naomi obwinia Boga za utratę swoich dwóch synów (Ru 1:21), ale księga kończy się tym, że Rut jest chwalona jako lepsza od siedmiu synów (Ru 4:15).

Tak jak Boaz odkupił Naomi, tak Dawid będzie dalej wybawiał Izrael od jego wrogów i przyniesie bezpieczeństwo dla narodu izraelskiego.

Księga Rut pokazuje nam obraz Chrystusa w Boazie, krewnym-odkupicielu. Boaz był kwalifikowanym odkupicielem dla Naomi: był członkiem rodziny, miał środki na zakup jej ziemi, miał gotowość do zakupu ziemi i poślubienia Rut. Jezus uczynił to dla nas:

 • Stał się jednym z nas (J 1,14; He 2,14).
 • Był w stanie nas odkupić (1 P 1,18-19).
 • Był gotów nas odkupić, dając przykład ofiarnego męża (Ef 5,25-27).

Jezus Chrystus jest wielkim Odkupicielem, a księga Rut zapowiada Jego dzieło.

Krótki zarys Księgi Rut

 • Naomi i Rut wracają do Betlejem (Ru 1)
 • Rut zbiera plony na polu Boaza (Ru 2)
 • Rut oświadcza się Boazowi (Ru 3)
 • Boaz wykupuje Rut i Naomi (Ru 4:1-15)
 • Genealogia króla Dawida (Ru 4:16-22)

Więcej stron związanych z Księgą Rut

 • 1 Księga Samuela (następna księga Biblii)
 • Sędziowie (poprzednia)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003