List do Tytusa – Ustanowienie uporządkowanego, kontrkulturowego kościoła

Paweł wkrótce umrze.

Kościoły na Krecie potrzebują przywództwa, korekty i porządku. Zakładanie kościołów jest mocną stroną Pawła, ale Paweł nie płynie na Kretę, aby wszystko zorganizować. Ma już na wyspie kogoś, komu może zaufać.

Tym kimś jest Tytus.

Tytus jest partnerem Pawła w służbie (2 Kor 8:23), poganinem (Ga 2:3). Podobnie jak Tymoteusz, Tytus jest dzieckiem Pawła w wierze – został wprowadzony do Chrystusa poprzez posługę Pawła (Tt 1:4).

Paweł pozostawił Tytusa na Krecie w celu zaprowadzenia porządku w lokalnych kościołach (Ti 1:5). Ten krótki list rozwija tę koncepcję w liście rzeczy, które Tytus powinien zrobić:

Mianować starszych (Tt 1:5-16). Paweł wymienia kwalifikacje nadzorców: mają być uczciwi, odpowiedzialni, nie mogą wprowadzać podziałów… istnieje cała lista rzeczy, których Paweł oczekuje od przywódców kościoła.

Pouczaj ludzi, aby byli rozsądni (Tt 2). Mężczyźni i kobiety w każdym wieku mają swoje role do odegrania w kościele. Podczas gdy Kreteńczycy są znani z bycia „kłamcami, złymi bestiami, leniwymi żarłokami” (Tt 1:12), chrześcijanie mają żyć rozsądnie, co z kolei chwali Boga (Tt 2:4, 8, 10).

Zachęcać do dobrych uczynków (Tt 3). Chrześcijanie są zbawieni i powinni się tak zachowywać – ale dlaczego? Paweł zwięźle argumentuje za pobożnym życiem: robimy to, co słuszne w odpowiedzi na Bożą życzliwość dla nas w zbawieniu (Tt 3:3-7).

List do Tytusa jest krótkim przewodnikiem do ustanowienia porządku w lokalnych kościołach na Krecie w I wieku, ale dziś nadal daje nam teologię kontrkulturowego życia chrześcijańskiego.

Tematyczny werset z Listu do Tytusa

W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem… – List do Tytusa 1:5

Rola Listu do Tytusa w Biblii

Tytus jest ostatnim z listów duszpasterskich Pawła – listów napisanych do przywódców kościoła, których znał. W przeciwieństwie do tego, większość listów Pawła została napisana do całych zborów. Paweł pisał również do Tymoteusza – dwukrotnie.

Tytus jest najwyraźniej człowiekiem, któremu Paweł zaczął ufać. Wydaje się, że Paweł zaczął zakładać kościoły na Krecie, ale Tytus jest szczególnie odpowiedzialny za utrzymanie standardów nauczania Pawła na tym obszarze. Rola Tytusa jest podobna do roli Tymoteusza (o której można dowiedzieć się z pierwszego i drugiego listu Pawła do niego), ale wydaje się, że stoi on w obliczu innych wyzwań kulturowych – a mianowicie niezdyscyplinowanego stylu życia Kreteńczyków.

Tytus daje nam zwięzły argument za dobrymi uczynkami: ludzie Kościoła powinni zachowywać się inaczej niż ludzie świata, ponieważ Bóg ich zmienił. Chociaż nie wszyscy uczęszczamy do kościoła na Krecie, przeszliśmy tę samą przemianę:

Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.  Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. – List do Tytusa 3:3-8

Kościół zachowuje się inaczej, ponieważ Bóg uczynił go innym.

Krótki zarys Listu do Tytusa

 1. Wyznaczanie kontrkulturowych starszych (Tt 1)
 2. Jak powinien zachowywać się kontrkulturowy kościół (Tt 2:1-10)
  – Mężczyźni i kobiety (Tt 2:1-8)
  – Niewolnicy (Tt 2:9-10)
 3. Dlaczego kontrkulturowy kościół powinien się zachowywać (Tt 2:11-3:15)

Strony związane z Listem do Tytusa

 • Listy Pawłowe
 • List do Filemona (następna księga Biblii, również napisana do przywódcy kościoła)
 • 2 List do Tymoteusza (poprzedni, również duszpasterski list Pawła)
 • 1 List do Tymoteusza (również list pasterski dotyczący przywództwa w kościele)
 • List Jakuba (więcej na temat dobrych uczynków)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003