Nowy Testament – Wszystko, co warto wiedzieć

Nowy Testament dla wielu z nas może się wydawać dość oczywistym zbiorem dokumentów. Sporo o nim wiemy niejako z automatu, kojarząc jakieś fragmenty z czytań w niedzielę, może coś z rekolekcji, lub ewentualnie z lekcji religii. Sam będąc dzieciakiem niesamowicie jarałem się serialem animowanym, który miał tytuł „Opowieści z Nowego Testamentu”. Do dzisiaj pamiętam z niego sporo scen i też kojarzę, jak zdarzyło mi się wyhaczyć szóstkę na religii, bo dobrze pamiętałem niektóre odcinki.

Wiedząc o Nowym Testamencie nie mało, dopiero na pierwszym roku studiów sam po niego sięgnąłem i lektura była niebywale zaskakująca. Miałem wrażenie jakby z ogromnej ilości rozsypanych puzzli zaczął mi się składać pełny obraz, którego kiedyś za cholerę nie widziałem. Ostatecznie jednak ta pierwsza lektura, która poszła mi nad wyraz szybko sprawiała, że zdecydowałem się wziąć sobie serio do serca przesłanie, które odkryłem na kartach Nowego Testamentu i w konsekwencji starać się iść za przykładem Jezusa w swoim życiu.

Poniżej omówię sporo najważniejszych kwestii związanych z Nowym Testamentem, które mam nadzieję, pomogą zachęcą Cię do tego, żeby podjąć próbę przeczytania całości i rzucą trochę światła na rzeczywistość świata, w którym powstawał. Oczywiście mówimy tutaj o zbiorze dokumentów, którym poświęcono już ogromną ilość książek, my jednak skupimy się na kwestiach, które są ważne do ogarnięcia na start.

Historia Nowego Testamentu

Nowy Testament powstał w ciągu kilku dziesięcioleci po śmierci Jezusa Chrystusa. Czas powstania jest dosyć kluczowy, bo mamy tutaj bardzo świeży przekaz, a nie historie opowiadane z perspektywy setek lat. W ciągu pierwszych kilku lat po zmartwychwstaniu, apostołowie, którzy byli bezpośrednimi uczniami Jezusa, ruszyli w świat i głosili przesłanie na temat życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz Jego nauki i historię swojemu otoczeniu. W dość krótkim czasie wieść rozeszła się daleko poza tereny Izraela. Wydarzenia były na tyle kluczowe, że wiele osób podjęło się próby udokumentowania życia Jezusa (znamy to jako Ewangelie) i później do tych relacji doszły też dokumenty, które pomagały pierwszym chrześcijanom żyć zgodnie z przesłaniem głoszony przez Jezusa z Nazaretu (Listy).

Pierwszą księgą Nowego Testamentu, która została napisana, była List do Tesaloniczan napisany przez apostoła Pawła około 50 roku naszej ery. Kolejne księgi, w tym Ewangelie, były pisane w ciągu kilku dziesięcioleci przez różnych autorów, którzy byli uczniami Jezusa lub mieli kontakt z apostołami. Wszystkie te księgi zostały napisane po grecku, ponieważ greka była wtedy językiem międzynarodowym i używanym w całym basenie Morza Śródziemnego.

Krąży wiele teorii spiskowych na temat tego, jak kształtował się ostateczny zbiór dokumentów, które dzisiaj znamy jako Nowy Testament, jednak w moim odczuciu są one mocno naciągane. Dokumenty, które mi dzisiaj weszły w skład kanonu dlatego, że dla pierwszych chrześcijan były najbardziej wartościowe, autentyczne i inspirowane przez samego Boga. W końcu, po wielu dyskusjach, w 367 roku naszej ery, kościół uznał 27 ksiąg, które obecnie znajdują się w Nowym Testamencie, za kanoniczne.

Skąd wzięła się nazwa „Nowy Testament”

Co ciekawe, nazwę „Nowy Testament” w takiej dokładnie będzie ciężka do znalezienia w samym Nowym Testamencie. Samo też słowo „testament” jest trochę niefortunne, bo raczej kojarzy się nam z ostatnią wolą zmarłego. Słowo to jest jednym z tłumaczeń greckiego słowa, które odnosi się do przymierza lub umowy między Bogiem a ludzkością (Stary Testament opisuje pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem). Nowy Testament opisuje drugie przymierze, które Bóg zawarł z ludzkością poprzez Jezusa Chrystusa.

Chociaż nazwa „Nowy Testament” nie jest bezpośrednio wymieniona w samym Nowym Testamencie, pochodzi ona z cytatu z Księgi Jeremiasza w Starym Testamencie w Księdze Jeremiasza. Ewangelista Mateusz również odwołuje się do idei „nowego przymierza” podczas opisywania wieczerzy Pańskiej (Mateusza 26:28).

Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą – wyrocznia Pana.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie – wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Księga Jeremiasza 31:31-34

Związek Nowego Testamentu ze Starym Testamentem

Nowy Testament nie jest odosobniony od Starego Testamentu, ale stanowi kontynuację historii i nauki przedstawionej w Starym Testamencie. Wiele wydarzeń i wskazówek w Nowym Testamencie odwołuje się do Starego Testamentu i odnosi się do proroctw i symboli z tego czasu.

Na przykład, wiele fragmentów Nowego Testamentu odwołuje się do Mesjasza, który został przepowiedziany w Starym Testamencie. Chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem opisanym w Starym Testamencie i że Jego życie i nauczanie są spełnieniem proroctw dotyczących Mesjasza.

Nie bardzo jesteśmy w stanie porządnie złapać pełne znaczenie Nowego Testamentu bez znajomości Starego Testamentu. To w końcu Stary Testament przygotował świat na wydarzenia, które wypełniły się w osobie Jezusa z Nazaretu. O tym zresztą możecie poczytać tutaj w osobnym artykule na temat Starego Testamentu.

Co zawiera Nowy Testament?

Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, które zostały napisane po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Co ważne, mówimy tutaj w znacznej mierze o relacji naocznych świadków wydarzeń, które miały miejsce w pierwszej połowie pierwszego wieku naszej ery, lub „w najgorszych przypadku”, relacje osób, które znały naocznych świadków.

Nowy Testament składa się z czterech Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów Apostolskich i Księgi Objawienia. Każda z tych ksiąg ma swoją unikalną treść i przekaz.

  • Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) opowiadają o życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Te księgi są niezwykle ważne dla chrześcijan, ponieważ zawierają podstawowe nauczania i historię życia Jezusa.
  • Dzieje Apostolskie są kontynuacją Ewangelii Łukasza. Opowiadają one o rozwoju Kościoła po zmartwychwstaniu Jezusa i opisują działania apostołów i innych liderów religijnych. W tej księdze znajdujemy również opowieści o pierwszych chrześcijanach, w tym o życiu św. Pawła, który był jednym z najważniejszych liderów Kościoła.
  • Listy Apostolskie (Listy św. Pawła, Listy Powszechne i List do Hebrajczyków) są osobistymi listami pisanych przez apostołów i inne osoby związane z Kościołem. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące życia chrześcijańskiego, nauczania i przestrogi.
  • Księga Objawienia (Objawienie św. Jana znana też jako Apokalipsa) jest ostatnią księgą Nowego Testamentu i opowiada o wizjach przyszłości i powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa.

Jeśli bierzesz się za lekturę Nowego Testamentu i chcesz złapać szybko, o co chodzi w poszczególnych księgach, możesz dowiedzieć się, o co w skrócie chodzi w każdej z ksiąg Nowego Testamentu tutaj.

Nowy Testament - Miłość

Dlaczego Nowy Testament jest ważny dla chrześcijan?

Nowy Testament jest niezwykle ważny dla chrześcijan z wielu powodów. Po pierwsze, zawiera on historię i nauczania Jezusa Chrystusa, który jest centralną postacią w chrześcijaństwie. Dzięki Ewangeliom możemy poznać Jego nauki, cuda i historię, co jest niezwykle ważne dla chrześcijan w ich życiu duchowym. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że sam Jezus przedstawiał się jako uosobienie samego Boga, dlatego odkrywając Jezusa w Nowym Testamencie możemy od razu przez pryzmat Jego osoby odkryć jaki jest Bóg.

Po drugie, Nowy Testament zawiera wskazówki i przestrogi dla chrześcijan dotyczące życia duchowego. Listy Apostolskie zawierają wiele rad dla chrześcijan, takich jak radę, aby kochać bliźniego swego jak siebie samego, aby modlić się bez przerwy i aby pozostawać w jedności z Kościołem. Z drugiej strony w większości listów mamy masę napomnień i to jest ciekawe, bo moglibyśmy mieć obraz pierwszych wspólnot chrześcijańskich jako chodzących ideałów. Okazuje się, że ogromna część listów próbuje skorygować ich niewłaściwe zachowanie, które nawet nam dzisiaj czasami może nie mieścić się w głowie.

Po trzecie, Nowy Testament jest ważnym źródłem historycznym. Dzięki niemu możemy poznać życie i działania pierwszych chrześcijan, a także zrozumieć, jak chrześcijaństwo się rozwijało i rozprzestrzeniało na przestrzeni wieków.

Autentyczność Nowego Testamentu

Nowy Testament jest uznawany za autentyczny przez chrześcijan i jest uważany za inspirację Boga. Jednakże, niektórzy naukowcy i historycy kwestionują autentyczność i prawdziwość opowieści zawartych w Nowym Testamencie. Istnieją różne teorie na temat tego, jak dokładne są opowieści o życiu i nauczaniu Jezusa Chrystusa.

Jednakże, większość badaczy zgadza się co do tego, że Nowy Testament zawiera ważne informacje na temat życia i nauczania Jezusa oraz na temat pierwszych chrześcijan. Wiele opowieści i nauczania zostało przekazywanych ustnie przez dziesiątki lat, zanim zostało spisane, co może wpłynąć na dokładność zapisu. Mimo to, Nowy Testament jest nadal uważany za ważne źródło informacji na temat historii chrześcijaństwa.

Historyczna wartość Nowego Testamentu

Nowy Testament jest również ważnym źródłem historycznym. Opowieści zawarte w Nowym Testamencie potwierdzają fakty historyczne z tamtego okresu i pomagają nam lepiej zrozumieć życie w Palestynie i w innych regionach, w których chrześcijaństwo się rozwijało.

Jest wiele dowodów na to, że opowieści z Nowego Testamentu są zgodne z historią. Wiele faktów i wydarzeń, takich jak rządy cesarzy rzymskich czy wydarzenia polityczne, zostało potwierdzonych przez rzymskich i żydowskich historyków.

Starożytni historycy potwierdzają wiele zdarzeń opisanych w Nowym Testamencie. Na przykład, żydowski historyk Józef Flawiusz potwierdza fakt istnienia Jezusa oraz Jego ukrzyżowanie na rozkaz rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata. Flawiusz potwierdza również istnienie apostołów i pierwszych chrześcijan.

Rzymski historyk Tacyt również potwierdza ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa i opowiada o prześladowaniach chrześcijan podczas rządów cesarza Nerona.

Nowy Testament w porównaniu z inną starożytną literaturą

Nowy Testament jest jednym z najlepiej udokumentowanych tekstów starożytnych w historii. Istnieje wiele oryginalnych manuskryptów i kopii Nowego Testamentu, a także wiele przekładów na różne języki. W porównaniu z innymi tekstami starożytnymi, które czasami opierają się na jednym lub kilku fragmentach, dokumentacja Nowego Testamentu jest niezwykle bogata.

Dokumentacja ta umożliwia badaczom i historykom lepsze zrozumienie nauczania i historii Nowego Testamentu oraz jego wpływu na chrześcijaństwo i świat.

Nowy Testament - Ukrzyżowanie

Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie jako kluczowe wydarzenia

Najważniejszymi wydarzeniami w Nowym Testamencie są ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Są to centralne wydarzenia, które dały początek chrześcijaństwu. Ostatecznie, w pierwszych wiekach wiara osób, które wchodziły na drogę naśladowania Jezusa na opierała się właśnie na relacji na temat tych wydarzeń. Dla osób pochodzenia żydowskiego dużą podstawą wiary był oczywiście Stary Testament, ale kiedy pomyślimy sobie o osobach spoza Izraela to oni w większości nie mieli pojęcia na temat „Biblii” i ich wiara była budowana na przekazie innych uczniów Jezusa i, co szczególnie ważne, przykładzie jaki dawali swoim życiem.

Ukrzyżowanie jest symbolem miłości Boga do ludzi. Jezus umarł na krzyżu, aby zbawić ludzkość i pozwolić nam osiągnąć wieczne życie w Królestwie Bożym. Zmartwychwstanie Jezusa jest również ważnym wydarzeniem, ponieważ potwierdza Jego boską naturę i moc, a także daje nadzieję na życie wieczne wraz z Bogiem.

Wiele nauk Nowego Testamentu koncentruje się na znaczeniu tych wydarzeń i ich wpływie na życie chrześcijan. Nauczanie o przebaczeniu, miłości, wierze i nadziei jest ściśle związane z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa i pokazuje, jak te wydarzenia są kluczowe dla życia duchowego.

Jak Nowy Testament wpłynął na świat?

Nowy Testament miał ogromny wpływ na świat, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Chrześcijaństwo, które opiera się na nauczaniu Nowego Testamentu, jest jednym z największych i najważniejszych ruchów religijnych na świecie.

Nauczanie Nowego Testamentu dotyczące miłości, przebaczenia i wierzenia w Boga miało ogromny wpływ na kulturę i wartości Zachodu. Te wartości były kluczowe dla rozwoju demokracji, wolności i praw człowieka, które stanowią fundament naszych współczesnych społeczeństw.

Ponadto, chrześcijaństwo i Nowy Testament miały również ogromny wpływ na rozwój sztuki i literatury. Wiele dzieł sztuki i literatury, takich jak freski, obrazy i poezja, odzwierciedla nauczanie i historię Nowego Testamentu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003