List do Kolosan – Ugruntowanie wiary w Chrystusa

Paweł nigdy nie był w Kolosach, ale słyszał od dobrego przyjaciela, że kościół w tym mieście rozkwitał w wierze i miłości. Byli zakorzenieni w Chrystusie, ale młode kościoły były już wcześniej wprowadzane w błąd. Paweł desperacko pragnie zachęcić kościół i odeprzeć wszelkie przekonujące argumenty fałszywych nauczycieli, więc pisze do nich list.

Krótki List do Kolosan opowiada o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. W pierwszych dwóch rozdziałach Paweł uczy Kolosan, kim są w Chrystusie; w ostatnich dwóch rozdziałach poucza ich, jak chodzić w Chrystusie. Paweł kładzie nacisk na umysł – im lepiej Kolosanie wiedzą, w co wierzą, tym trudniej będzie komuś przekonać ich, że jest inaczej.

Z kilku powodów list ten nadal jest dla nas głębokim, zachęcającym słowem:

 • My, podobnie jak Kolosanie, nigdy nie spotkaliśmy Pawła twarzą w twarz (Kol 2:1)
 • Nadal zmagamy się z przekonującymi argumentami, które są sprzeczne z solidną doktryną chrześcijańską (Kol 2:8)
 • Musimy pamiętać, że nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu (Kol 3:1-3).
 • Powinniśmy postępować w sposób godny Pana Jezusa (Kol 1:10).

Jeśli wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie, będziemy mieli znacznie lepsze pojęcie o tym, w co wierzyć i jak się zachowywać.

Kluczowy werset Listu do Kolosan

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. – List do Kolosan 2:6-7

Rola Listu do Kolosan w Biblii

List do Kolosan jest siódmym z listów Pawła. Spośród 27 ksiąg Nowego Testamentu Paweł napisał 13. Dziewięć z tych ksiąg to listy do lokalnych kościołów (takich jak ten w Kolosach).

Paweł podaje kilka powodów, dla których napisał ten list:

 • Słyszał o ich rozwoju i chce ich zachęcić (Kol 1:3-8).
 • Chce, aby chodzili w Chrystusie i pozostali ugruntowani w wierze (Kol 2:6-7).
 • Wie, że fałszywi nauczyciele próbują sprowadzić ich na manowce (Kol 2:8, 16, 20).

Podobnie jak listy do Efezjan i Filipian, list ten ma zachęcić Kolosan do postępowania w sposób godny ewangelii (Ef 4:1; Flp 1:27; Kol 2:6). Podczas gdy List do Filipian koncentruje się na postawie wierzącego, a List do Efezjan na tym, jak postępować jako część Bożej rodziny, List do Kolosan kładzie nacisk na umysł wierzącego (Kol 2:8; 3:1-2). Paweł odnosi się do tego, co chrześcijanie powinni wiedzieć (Kol 1-2) i jak wygląda nastawienie umysłu na rzeczy wyższe (Kol 3-4).

Krótki zarys Listu do Kolosan

 • Kim jesteśmy w Chrystusie (Kol 1-2)
  – Chrystus: nasza głowa (Kol 1)
  – Chrystus: nasz Bóg (Kol 2)
 • Jak chodzić w Chrystusie (Kol 3-4)
  – Chrystus: nasze życie (Kol 3)
  – Chrystus: nasz Mistrz (Kol 4)

Więcej stron związanych z Listem do Kolosan

 • Listy Pawłowe
 • 1 List do Tesaloniczan (następna księga Biblii)
 • List do Filipian (poprzedni)
 • List do Efezjan (podobna struktura i treść)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003