2 Księga Samuela: Rządy dobrego króla Dawida

Król Saul i prorok Samuel nie żyją, ale Bóg nie pozostawił Izraela bez przywódcy. Dawid, chłopiec, który zabił Goliata, jest sławnym i potężnym wojownikiem w Izraelu – i człowiekiem, którego Bóg wybrał na nowego króla Izraela.

Dawid jest dobrym królem, który służy Panu i troszczy się o swój lud. Bóg błogosławi Dawida i cały naród pod jego rządami. Co ważniejsze, Bóg zawiera przymierze (uroczystą umowę) z Dawidem, obiecując, że ustanowi jego tron na zawsze.

Jednak Dawid nie słucha Pana i sypia z Batszebą, która jest żoną jednego z żołnierzy Dawida. Dawid żałuje, ale Bóg karze go wojnami, zdradami, buntami i przewrotami narodowymi. Dawid jednak nadal służy Bogu w czasie tych trudności, a Bóg jest wierny swojej obietnicy: Dawid pozostaje królem Izraela.

Kluczowy werset w 2 Księdze Samuela

Teraz Ty, o Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście. – 2 Księga Samuela 7:28

Rola 2 Księgi Samuela w Biblii

Podczas gdy 1 Księga Samuela ukazuje przejście Izraela od autorytetu Boga do nieodpowiedzialnych rządów Saula, 2 Księga Samuela dokumentuje przejście z powrotem do honorującego Boga przywództwa pod wodzą Dawida.

Dawid został namaszczony przez Boga na króla Izraela i jest obrazem prawdziwego Mesjasza (pomazańca Bożego). W Nowym Testamencie Jezus objawia się jako spełnienie idei boskiego króla. Podczas gdy Dawid stara się podtrzymać Prawo Mojżesza, ale Chrystus przychodzi, aby wypełnić prawo (Mt 5,17). Dawid jest kuszony i zawodzi, ale Jezus pokonał pokusę (Mt 4). Bóg obiecuje, że linia krwi Dawida będzie miała wieczne królestwo, a Chrystus będzie rządził Izraelem na zawsze (Łk 1,32-33).

Pierwsza i Druga Księga Samuela to tak naprawdę jedna historia: Bóg znajduje człowieka według swojego serca, aby poprowadzić swój lud.

Krótki zarys

  • Dawid zostaje królem Izraela (2 Sm 1-5)
  • Bóg ustanawia królestwo Dawida (2 Sm 6-10)
  • Dawid grzeszy z Batszebą (2 Sm 11-12)
  • Syn Dawida, Absalom, doprowadza do powstania (2 Sm 13-18)
  • Dawid prowadzi wojny (2 Sm 19-21)

Więcej ksiąg związanych z 2 Księgą Samuela

  • 1 Księga Królewska (następna księga Biblii)
  • 1 Księga Samuela (poprzednia)
  • Księga Sędziów
  • Księga Powtórzonego Prawa (kiedy Bóg określa swoje oczekiwania wobec królów)
  • Psalmy (połowa została skomponowana przez Dawida)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003