1 i 2 Księga Kronik: historia Jerozolimy

Co by było, gdybyś miał za zadanie przedstawić całą historię swojego narodu – jego władców, wojny, wydarzenia religijne, cykle gospodarcze – zaczynając od początku istnienia ludzkości? Pierwsza i Druga Księga Kronik jest taką historią dla Izraela. To historia królów Izraela i wierności Boga wobec Jego obietnic.

To długa historia i wielu czytelników Biblii uważa ją za nudną. Może dlatego, że relację z Kronik otwiera lista imion – dosłownie: „Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jared …” (1 Chr 1:1-2). Genealogie ciągną się przez dziewięć rozdziałów. Ale to nie wszystko, co zawiera ten dokument. Pierwsza i Druga Księga Kronik to streszczenie przymierza Boga z Dawidem i tego, jak sprawy potoczyły się później. Księgi te opowiadają tę historię w czterech głównych aktach:

 1. Od Adama do Dawida. Pierwsze dziewięć rozdziałów obejmuje cały okres od Księgi Rodzaju 2 do Pierwszego Samuela 15 (głównie poprzez długie genealogie). Śledzą one rodowód Dawida wraz z innymi głównymi rodami w 12 plemionach Izraela.
 2. Panowanie Dawida. Dawid był dobrym królem, który podążał za Bogiem, zjednoczył plemiona Izraela i uwolnił naród od jego wrogów. Bóg zawiera z Dawidem wieczne przymierze: tron jego syna Salomona będzie ustanowiony na zawsze (1 Krl 17). Dawid opracowuje plany zbudowania wielkiej świątyni dla Pana. Przed śmiercią powierza Salomonowi i ludowi budowę świątyni i wierność Panu (1 Chr 28, 8-9).
 3. Panowanie Salomona. Kiedy Salomon zostaje królem, prosi Boga o mądrość, a nie o bogactwo, długie życie czy śmierć swoich przeciwników. Bóg jest zadowolony z jego prośby i obdarza go mądrością, a także ekstrawaganckim bogactwem i władzą. Salomon buduje świątynię Boga w Jerozolimie: majestatyczny dom dla Jego imienia. Izrael rozkwita pod rządami Salomona, stając się najbardziej znaczącym narodem w swoim regionie świata (2 Chr 9:13-30).
 4. Od Jerozolimy do Babilonu. Królestwo rozpada się po śmierci Salomona: 10 plemion buntuje się i tworzy nowe królestwo na północy, podczas gdy plemiona Judy i Beniamina pozostają wierne królewskiej linii Dawida. Akt ten daje nam najważniejsze wydarzenia z okresu panowania każdego króla. Królowie, którzy następują po sobie, nie służą Panu tak, jak robił to Dawid. Zaniedbują świątynię Bożą, ignorują Boże prawo, prześladują Bożych proroków i szukają nowych bogów. Kilku dobrych królów przynosi odrodzenie, ale w końcu Bóg karze swój lud za opuszczenie Go – co jest dokładnie tym, przed czym Dawid ostrzegał już dawno temu. Babilończycy złupili Jerozolimę, zrównali z ziemią świątynię i zabrali dzieci Izraela do niewoli na 70 lat. Po tym czasie król perski Cyrus nakazuje odbudowę świątyni.

1 i 2 Księga Kronik skupia się na dwóch ważnych tematach: Przymierzu Boga z Dawidem i świątyni. Czytając Pierwszą i Drugą Księgę Kronik, zauważysz, że głównym miejscem zainteresowania jest świątynia Boża: Dawid ją planuje, Salomon ją buduje, królowie są w niej koronowani, prorocy są w niej zabijani, a prawo jest w niej ponownie odkrywane. Świątynia jest centralną sceną w dramacie Kronik.

Kluczowe fragmenty z 1 i 2 Księgi Kronik

On zbuduje Mi dom, a Ja utwierdzę tron jego na wieki. – 1 Księga Kronik 17:12

To mówi Pan: „Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców: wszystkie przekleństwa, jakie są napisane w tej księdze, którą czytali przed królem judzkim. 25 Za to, że opuścili mnie i składali ofiary kadzielne bogom obcym, drażniąc mię wszystkimi dziełami rąk swoich, zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaśnie” – 2 Księga Kronik 34:24-25

Rola 1 i 2 Księgi Kronik w Biblii

1 i 2 Księga Kronik zostały napisane jakiś czas po powrocie Hebrajczyków z Babilonu do Jerozolimy – prawdopodobnie przez Ezdrasza. Autor, czyli Kronikarz, bada historię Izraela jako suwerennego państwa. Dawid i Salomon są kluczowymi postaciami, ponieważ byli wielkimi królami, którzy rządzili całym Izraelem z Jerozolimy. Kroniki rejestrują historię królów przez dwie soczewki:

 1. Przymierze Mojżesza, które Bóg zawarł z całym Izraelem po wybawieniu ich z Egiptu. W tym przymierzu Bóg wyróżnia Izraela jako swój specjalny naród. Warunki: jeśli Izrael jest posłuszny Bożym prawom, On im błogosławi, ale jeśli Izrael odrzuca Boże prawa, On ich dyscyplinuje. Dokumenty tego porozumienia znane są jako Prawo Mojżesza lub Pięcioksiąg: to pięć pierwszych ksiąg Biblii.
 2. Przymierze Dawida, które Bóg zawarł z Dawidem. Dawid planował zbudować dom dla Boga, ale Bóg zamiast tego obiecuje ustanowić rodzinę Dawida na tronie na zawsze. Bóg jest wierny swojej obietnicy: nawet gdy północne plemiona Izraela się buntują, Bóg utrzymuje linię Dawida na tronie w Jerozolimie. Przymierze Dawidowe urzeczywistnia się później w Jezusie Chrystusie, który jest nazywany zarówno Synem Dawida, jak i Królem Królów (Mt 1,1; Ap 17,14).

1 i 2 Księga Kronika obejmują całą historię hebrajską od stworzenia człowieka (Rdz 2,20; 1 Krn 1,1) do powrotu Hebrajczyków z wygnania (2 Krn 36,22-23; Ezd 1,1-4). Treści zawarte w Kronikach odzwierciedlają także zapowiedzi Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa:

 • Namaszczenie sprawiedliwego króla (Pwt 17,14-20)
 • Ustanowienie świątyni, w której zamieszka imię Boże (Pwt 12,5-14)
 • Dobrobyt, gdy Izrael jest posłuszny Bogu za czasów Dawida i Salomona (Pwt 28,1-14)
 • Wygnanie, gdy Izrael nie słucha Boga (Pwt 28,49-50)
 • Przywrócenie do ziemi obiecanej (Pwt 30,3).

Księgi Kronik są długie. Są pełne genealogii i zapisów. Ale są to zapisy długotrwałej wierności Boga wobec Jego ludu, nawet gdy ten nie jest Mu wierny.

Krótki zarys 1 i 2 Księgi Kronik

 1. Od Adama do Dawida (1 Krn 1-9)
 2. Dawid rządzi i jednoczy Izrael (1 Krn 10-29)
 3. Salomon buduje świątynię (2 Krn 1-9)
 4. Z Jerozolimy do Babilonu (2 Krn 10-36)

Więcej stron związanych z 1 i 2 Księgą Kronik

 • Ezdrasz (następna księga Biblii)
 • 1 i 2 Księga Królewska (poprzednia)
 • 1 Księga Samuela
 • 2 Księga Samuela
 • Księga Nehemiasza (druga część Księgi Ezdrasza)
 • Ewangelia wg św. Mateusza (przedstawia Jezusa jako Syna Dawida, Króla Żydów)
 • Przewodnik po 12 plemionach Izraela
 • Dlaczego 1 i 2 Księga Kronik są tak nudne (i jak to zmienić)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003