List do Filipian – Jak się cieszyć bez względu na wszystko

Życie w mieście Filippi było ciężkie. Chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Paweł, ich pierwszy nauczyciel, przebywał w odległym więzieniu. Jeden z ich kluczowych członków śmiertelnie zachorował. Pracowali dla ewangelii, odkąd Paweł po raz pierwszy się nią z nimi podzielił – a praca była naprawdę ciężka.

I w środku tego wszystkiego Paweł mówi im, aby się radowali. Dlaczego?

Ponieważ Bóg działa.

List do Filipian jest jednym z najbardziej zachęcających listów Pawła. Paweł chwali Filipian za ich gorliwą pracę w szerzeniu Słowa Bożego. Mówi im, jak bardzo pragnie ich zobaczyć. Ostrzega ich przed potencjalnymi pułapkami. Uczy ich, jak radzić sobie w trudnych czasach i podaje przykłady z własnego życia, innych chrześcijan i Pana Jezusa Chrystusa.

Bez względu na wszystko, dobra nowina o Jezusie będzie się rozwijać. Bóg dokończy swoje dzieło w życiu Filipian. Jego dzieci będą miały zaspokojone wszystkie swoje prawdziwe potrzeby. Paweł nadal będzie im usługiwał.

I to jest powód do radości.

Kluczowy werset Listu do Filipian

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! – List do Filipian 4:4

Rola Listu do Fiipian w Biblii

List do Filipian jest szóstym z listów Pawła. Z 27 ksiąg Nowego Testamentu Paweł napisał 13. Dziewięć z tych ksiąg to listy do lokalnych kościołów (takich jak ten w Filippi).

Żadna z ksiąg Biblii nie skupia się na radości tak jak List do Filipian. Uwięziony Paweł słyszy, że Filipianie przechodzą przez trudne okoliczności:

 • Byli prześladowani za swoją wiarę (Flp 1:28).
 • Inni nauczyciele próbowali dokuczyć ich przyjacielowi Pawłowi, gdy ten przebywał w więzieniu (Flp 1:17).
 • Ich przyjaciel Epafrodyt poszedł odwiedzić Pawła, ale ciężko zachorował (Flp 2:26-27).
 • Fałszywi nauczyciele próbowali podporządkować wierzących pogan prawu Starego Testamentu (Flp 3:2).

Pomimo tych wszystkich trudności, nadal starali się szerzyć ewangelię – nawet wysłali Pawłowi prezent, aby zaspokoić jego potrzeby. Paweł pisze ten list jako odpowiedź na to wszystko.

Podobnie jak listy do Efezjan i Kolosan, list ten ma zachęcić Filipian do radosnego postępowania w sposób godny ewangelii (Ef 4:1; Flp 1:27; Kol 2:6). Podczas gdy List do Efezjan koncentruje się na tym, jak postępować jako część Bożej rodziny, a List do Kolosan skupia się na umyśle wierzącego, List do Filipian koncentruje się na postawie wierzącego. Paweł podkreśla swój punkt widzenia: spośród wszystkich ksiąg Biblii w Liście do Filipian występuje największa koncentracja słów przetłumaczonych jako „radujcie się” lub „radość”.

Krótki zarys Listu do Kolosan

 1. Radujcie się! Chrystus jest naszym życiem (Flp 1)
 2. Radujcie się! Chrystus jest naszym przykładem (Flp 2)
 3. Radujcie się! Chrystus jest naszą chwałą (Flp 3)
 4. Radujmy się! Chrystus jest naszą siłą (Flp 4)

Więcej stron związanych z Listem do Efezjan

 • Listy Pawłowe
 • List do Kolosan (następna księga Biblii)
 • List do Efezjan (poprzedni)
 • 1 List do Tesaloniczan (więcej o cierpieniu jako chrześcijanin)
 • 2 List do Tesaloniczan (więcej o cierpieniu jako chrześcijanin)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003