Blog

Księgi Biblii

Sprawdź napisane po ludzku omówienie ksiąg Biblii, zarówno z Nowego jak i Starego Testamentu i odkryj, co jest w nich najważniejsze i jak wszystkie składają się w jedną fascynującą historię Bożego działania w historii ludzkości.

Księga Ozeasza
OverviewBible

Księga Ozeasza: Niekończąca się miłość Boga do niewiernego ludu

O czym jest Księga Ozeasza? Północne Królestwo Izraela odwróciło się od Boga. Kiedy Bóg wybrał Jeroboama do rządzenia północnymi dziesięcioma plemionami Izraela, był gotów ustanowić linię krwi Jeroboama w taki sam sposób, w jaki uczynił to w przypadku Dawida (1

Apokalipsa św. Jana
OverviewBible

Apokalipsa św. Jana – Oto On nadchodzi wkrótce

O czym jest Apokalipsa św. Jana Jan jest wygnańcem na wyspie Patmos. Jego przestępstwo: dawanie świadectwa o Jezusie (Dz 1:9). Ktoś nie chciał, aby Jan rozpowszechniał przesłanie ewangelii, więc wysłał go na wyspę. Jest tam uwięziony. Ale teraz Jan otrzymał

List św. Judy
OverviewBible

List św. Judy – Walcz o wiarę!

O czym jest List św. Judy Juda pochodził z ważnej rodziny: Pan Jezus Chrystus był jego krewnym Maria była jego matką Jakub, przywódca kościoła, również był jego bratem Juda nie zawsze wierzył w Jezusa (J 7:5; Mk 3:21), ale po

3 List św. Jana
OverviewBible

3 List św. Jana – Wspólnota prawdy

O czym jest 3 List św. Jana Gajus zna prawdę. Został ochrzczony przez Pawła i podróżował z nim (1 Kor 1:14; Dz 19:29). Później gościł Pawła i lokalny kościół (Ro 16:23). Teraz zyskał reputację dzięki swojej gościnności wśród chrześcijan (3

1 List św. Jana
OverviewBible

1 List św. Jana – Jak rozpoznać dzieci Boże

O czym jest 1 List św. Jana W kościele pojawili się fałszywi nauczyciele. Teraz niektórzy nauczali, że Jezus nie był człowiekiem, zaprzeczając, że był prawdziwym Mesjaszem. Prawdopodobnie było to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej: apostołowie starzeli się, a kościoły powstawały w

2 List św. Piotra
OverviewBible

2 List św. Piotra – Pamiętaj o Prawdzie

O czym jest 2 List św. Piotra 2 List św. Piotra jest krótkim listem przypominającym dla chrześcijan pierwszego wieku. Piotr wzywa swoich czytelników, by dokładali wszelkich starań, by wzrastać w wierze, by pamiętali, że obietnice Boże (wypowiedziane przez proroków i

1 List św Piotra
OverviewBible

1 List św. Piotra – Cierpienie i chwała

Omówienie 1 Listu św. Piotra Chrześcijanie po prostu nie pasują, a to nie jest łatwe dla kościoła z I wieku. Chrześcijanie cierpią na całym świecie (1 P 5:1), a chrześcijanie we współczesnej Turcji muszą wiedzieć dlaczego. Muszą wiedzieć, jak sobie

List św. Jakuba
OverviewBible

List św. Jakuba – Jak wygląda prawdziwa wiara?

Omówienie Listu św. Jakuba Wyobraź sobie, że dorastałeś, ucząc się Prawa Mojżeszowego, wykonując dobre uczynki i przestrzegając przykazań, które Bóg dał swojemu ludowi Izraela. Teraz nagle dowiadujesz się, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, długo oczekiwanym Mesjaszem, poszukującym zbawicielem,

List do Hebrajczyków
OverviewBible

List do Hebrajczyków – Jezus jest większy, więc trzymaj się Go mocno

Omówienie Listu do Hebrajczyków Czy chrześcijanie powinni kiedykolwiek odwrócić się od wiary, czy też powinni trzymać się jej mocno? Dlaczego? List do Hebrajczyków to długa lista powodów, dla których warto trzymać się Jezusa. List do Hebrajczyków został napisany dla chrześcijan,