Dzień 358 – Jak sprawdzić, czy jesteś uczniem Jezusa