2 List do Tesaloniczan – Stojąc mocno aż do Jego przyjścia

Świat po prostu nie odpuszcza. Chrześcijanie w Tesalonice byli ostrzeliwani ze wszystkich stron.

Niewierzący na zewnątrz wciąż ich prześladowali. Niewierzący mieszkańcy miasta przyszli za Pawłem, gdy ten po raz pierwszy założył kościół w tym mieście (Dzieje Apostolskie 17:4-5), i nadal go nękali. Paweł napisał już do nich list, aby zachęcić ich do tego: kościół musiał nadal wzrastać w wierze i miłości z nadzieją, że Jezus powróci.

Ale teraz fałszywi nauczyciele mówili, że Jezus już przyszedł. Tesaloniczanom powiedziano, że dzień, na który mieli nadzieję, już minął. Pracowali w wierze i w miłości (1 Tes 1:3), przygotowując się na dzień Pański – czy wszystkie ich przygotowania i cierpienia poszły na marne?

A niektórzy z nich właśnie się poddali. Byli niezdyscyplinowani, nie wykonywali żadnej pracy, a mimo to starali się być zaangażowani w sprawy wszystkich innych (2 Tes 3:11).

Kościół ten był bardzo bliski sercu Pawła – byli jego dziećmi w Panu (1 Tes 2:7,11). Dlatego ponownie zwraca się do nich z listem, w którym porusza te trzy kwestie.

Kluczowy werset 2 Listu do Tesaloniczan

Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. – 2 List do Tesaloniczan 3:3

Rola 2 Listu do Tesaloniczan w Biblii

2 List do Tesaloniczan jest dziewiątym z listów Pawła. Spośród 27 ksiąg Nowego Testamentu Paweł napisał 13. Dziewięć z tych ksiąg to listy do lokalnych kościołów (takich jak ten w Tesalonice).

Paweł musiał zająć się trzema problemami, z którymi borykał się kościół w Tesalonice:

 • Prześladowania z zewnątrz. Paweł przedstawia sytuację kościoła w kontekście. Są utożsamiani z Jezusem i dlatego świat ich teraz nienawidzi. Ale co stanie się później, gdy Jezus powróci? Bóg da im ulgę i osądzi ich prześladowców (2 Tes 1:6-7). Jezus zostanie uwielbiony, podobnie jak Jego święci (2 Tes 1:10-12). Co się stanie, gdy Jezus powróci? Sprawiedliwość.
 • Rozpacz z powodu fałszywych doktryn. Ktoś powiedział kościołowi, że Jezus już powrócił i zgromadził swoich – być może nawet fałszując list od Pawła (2 Tes 2:2). Paweł przypomina kościołowi swoje nauki dotyczące powrotu Jezusa i rzeczy, które muszą się wydarzyć wcześniej – w tym pojawienie się tajemniczego „człowieka bezprawia” (2 Tes 2:3).
 • Zajęci w kościele. Kilku Tesaloniczan popadło w niezdyscyplinowane życie: nie pracowali i nie trzymali się tradycji Pawła. Niektórzy z nich stali się „zajętymi ludźmi”, którzy angażowali się w pracę innych, sami nie wnosząc nic od siebie (2 Tes 3:11). Paweł przypomina im o swoim przykładzie: jak pracował wśród nich własnymi rękami (2 Tes 3:7-8). Pozostawia również instrukcje dotyczące postępowania z tymi, którzy odrzuciliby jego nauki zawarte w tym liście (2 Tes 3:14-15).

Paweł troszczył się o kościół, który założył, a przesłanie, które im przekazał, wciąż informuje o sposobie, w jaki powinniśmy myśleć o przyjściu Jezusa i pracy, którą powinniśmy wykonać w międzyczasie.

Krótki zarys 2 Listu do Tesaloniczan

 • Jak kończy się prześladowanie kościoła (2 Tes 1)
 • Co musi się wydarzyć przed powrotem Jezusa (2 Tes 2)
 • Jak żyć i pracować razem (2 Tes 3)

Strony związane z 2 Listem do Tesaloniczan

 • Listy Pawłowe
 • 1 List do Tymoteusza (następna księga Biblii)
 • 1 List do Tesaloniczan (napisany do tego samego kościoła)
 • Apokalipsa św. Jana (o dniu Pańskim)
 • 1 List Piotra (o cierpieniu i chwale)
 • List do Filipian (o postawie chrześcijanina w trudnych czasach)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003