Dzień 275 – Łącznik miedzy Starym a Nowym Testamentem