Dzień 254 – Jak dobrze wystartować w Księdze Kronik