Dzień 186 – Cechy Boga, które możemy odkryć w Psalmach