Dzień 135 – Dlaczego Izrael nie dorósł do Bożych standardów