Dzień 132 – Jak dostrzec świat z innej perspektywy