1 List do Tymoteusza – Pasterski przewodnik po zdrowym nauczaniu i pobożności

Tymoteusz był uczniem i wychowankiem Pawła, jego „dzieckiem w wierze” (1 Tm 1:2). Paweł pozostawił Tymoteusza w mieście Efez, aby odciągnął pewnych ludzi od fałszywych doktryn i zapewnił im zdrowe przywództwo. To jest kolejny list Pawła.

1 List do Tymoteusza dotyczy zdrowej doktryny i pobożności. Paweł zajmuje się w tym liście dwiema głównymi kwestiami:

 • Czego chrześcijanie powinni, a czego nie powinni nauczać. Fałszywi nauczyciele pojawili się już we wczesnym kościele, a Tymoteusz z pewnością miał do czynienia z większą ich liczbą. Paweł zachęca Tymoteusza do utrzymywania zdrowego nauczania dotyczącego prawa i ewangelii (1 Tm 1:8-17), darów od Boga (1 Tm 4:1-5) i Pism (1 Tm 4:13). Tymoteusz ma również za zadanie uczyć swój kościół, jak zachowywać się w pobożny sposób, co oznacza, że poświęca jeszcze więcej czasu na dyskusję…
 • Jak wygląda pobożność w kościele. Od rodziny po finanse, od modlitwy po przywództwo w kościele – Paweł przechodzi przez kilka aspektów życia i omawia, jak postępować w nich w pobożny sposób. Greckie słowo najczęściej tłumaczone jako „pobożność” w Nowym Testamencie pojawia się osiem razy w Pierwszym Liście do Tymoteusza: nie pojawia się tak często w żadnej innej księdze Biblii.

Pierwszy List do Tymoteusza to list skierowany do młodego przywódcy kościoła, zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak „prowadzić dobry bój” (1 Tm 1:18; 6:12). Ta książka daje nam spojrzenie na instrukcje Pawła dotyczące wyzwań, przed którymi stanął Tymoteusz – wyzwań, przed którymi wielu pastorów stoi do dziś.

Kluczowy werset 1 Listu do Tymoteusza

Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. – 1 List do Tymoteusza 3:15

Rola 1 Listu do Tymoteusza w Biblii

Pierwszy List do Tymoteusza jest pierwszym z listów duszpasterskich Pawła – listów napisanych do przywódców kościoła, których znał. W przeciwieństwie do tego, większość listów Pawła była pisana do całych zborów. Tytus również otrzymał list pasterski od Pawła, ale Tymoteusz otrzymał dwa.

Tymoteusza łączyła z Pawłem szczególna więź i to widać. W tym liście (i w Drugim Liście do Tymoteusza) widzimy oczekiwania Pawła wobec Tymoteusza. Ten młody przywódca kościoła jest szczególnie odpowiedzialny za utrzymanie standardów nauczania Pawła w kościele w Efezie.

Paweł prawdopodobnie napisał Pierwszy List do Tymoteusza kilka lat po napisaniu Listu do Efezjan, księgi, która była czytana zborowi prowadzonemu teraz przez Tymoteusza.

Jednak ton Pierwszego Tymoteusza różni się znacznie od tonu Efezjan. Na przykład, podczas gdy instrukcje Pawła w Liście do Efezjan dotyczą bardziej wysokiego poziomu „Dlaczego?” i „Co?”, jego zarzuty dla Tymoteusza są bardzo szczegółowe i koncentrują się bardziej na „Jak”.

Tak więc, podczas gdy List do Efezjan wymienia ogólne sposoby, w jakie chrześcijanin może postępować w sposób godny Pana, Pierwszy List do Tymoteusza określa konkretne sposoby oddawania czci starszym i wdowom,

Skąd tak wyraźna różnica w podejściu Pawła? Tekst podaje nam kilka powodów:

 • Paweł pisał do innego przywódcy kościoła. Jego listy do kościołów musiały być ogólne: gdyby były zbyt szczegółowe, nie miałyby zastosowania do zwykłego słuchacza. Jednak Pierwszy List do Tymoteusza został napisany od jednego kaznodziei do drugiego kaznodziei, od jednego przywódcy kościoła do drugiego przywódcy kościoła, od jednego żydowskiego chrześcijanina do drugiego żydowskiego chrześcijanina.
 • Paweł pisał do przyjaciela. Paweł i Tymoteusz mieli wiele wspólnych doświadczeń, a on doskonale znał wyzwania, przed którymi stawał Tymoteusz, czy to w służbie, czy w zdrowiu (1 Tm 5:23).

Ta książka daje nam dobre spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoją pastorzy, ale co ważniejsze, w jaki sposób Paweł instruuje Tymoteusza, jak sobie z nimi radzić.

Krótki zarys 1 Listu do Tymoteusza

 1. Zdrowe nauczanie: prawo i miłosierdzie (1 Tm 1)
 2. Życie w pobożności i godności (1 Tm 2-3)
  – Modlitwa (1 Tm 2:1-8)
  – Małżeństwo (1 Tm 2:9-15)
  – Nadzorcy (1 Tm 3:1-7)
  – Diakoni (1 Tm 3:8-13)
 3. Powód, dla którego Paweł napisał (1 Tm 3:14-16)
 4. Zdrowe nauczanie: dyscyplina i pobożność (1 Tm 4)
 5. Nadzorowanie kościoła (1 Tm 5:1-6:10)
  – Troska o wdowy (1 Tm 5:1-16)
  – Czczenie starszych (1 Tm 5:17-25)
  – Rozpoznawanie fałszywych nauczycieli (1 Tm 6:1-10)
 6. Dążenie do pobożności (1 Tm 6:11-21)

Strony związane z 1 Listem do Tymoteusza

 • Listy Pawłowe
 • 2 List do Tymoteusza (następna księga Biblii)
 • 2 List do Tesaloniczan (poprzedni)
 • List do Tytusa (trzeci list pasterski)
 • List do Filemona (również napisany do przywódcy kościoła)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003