Znajdź w Biblii

Tutaj możesz z łatwością znaleźć treści związane z wybranymi księgami, rozdziałami czy tematami. 

Możesz filtrować odcinki podcastu lub artykuły z bloga.

Jeśli szukasz informacji na konkretny temat, wpisz odpowiednie słowa w wyszukiwarce, która przefiltruje podcasty i artykuły po kątem wybranego słowa.

Rodzaj

Fragment

Apokalipsa św. Jana – Oto On nadchodzi wkrótce

O czym jest Apokalipsa św. Jana Jan jest wygnańcem na wyspie Patmos. Jego przestępstwo: dawanie świadectwa o Jezusie (Dz 1:9)….

List św. Judy – Walcz o wiarę!

O czym jest List św. Judy Juda pochodził z ważnej rodziny: Pan Jezus Chrystus był jego krewnym Maria była jego…

3 List św. Jana – Wspólnota prawdy

O czym jest 3 List św. Jana Gajus zna prawdę. Został ochrzczony przez Pawła i podróżował z nim (1 Kor…

2 List św. Jana – Chodzenie w prawdzie, miłości i posłuszeństwie

O czym jest 2 List św. Jana Autor 1 Listu św. Jana uporządkował kilka spraw w swoim pierwszym liście. Powiedział…

1 List św. Jana – Jak rozpoznać dzieci Boże

O czym jest 1 List św. Jana W kościele pojawili się fałszywi nauczyciele. Teraz niektórzy nauczali, że Jezus nie był…

2 List św. Piotra – Pamiętaj o Prawdzie

O czym jest 2 List św. Piotra 2 List św. Piotra jest krótkim listem przypominającym dla chrześcijan pierwszego wieku. Piotr…

1 List św. Piotra – Cierpienie i chwała

Omówienie 1 Listu św. Piotra Chrześcijanie po prostu nie pasują, a to nie jest łatwe dla kościoła z I wieku….

List św. Jakuba – Jak wygląda prawdziwa wiara?

Omówienie Listu św. Jakuba Wyobraź sobie, że dorastałeś, ucząc się Prawa Mojżeszowego, wykonując dobre uczynki i przestrzegając przykazań, które Bóg…

List do Hebrajczyków – Jezus jest większy, więc trzymaj się Go mocno

Omówienie Listu do Hebrajczyków Czy chrześcijanie powinni kiedykolwiek odwrócić się od wiary, czy też powinni trzymać się jej mocno? Dlaczego?…

List do Filemona – Jak przyjąć zbiegłego niewolnika jako brata

Filemon jest dobrym gościem. Kocha Jezusa i innych wierzących (Flm 5). Odświeżył serca wielu świętych (Flm 7). Jest przywódcą kościoła…

List do Tytusa – Ustanowienie uporządkowanego, kontrkulturowego kościoła

Paweł wkrótce umrze. Kościoły na Krecie potrzebują przywództwa, korekty i porządku. Zakładanie kościołów jest mocną stroną Pawła, ale Paweł nie…

2 List do Tymoteusza – Wezwanie Pawła do kontynuowania służby ewangelii

Paweł wkrótce umrze. Poświęcił swoje życie szerzeniu ewangelii Jezusa Chrystusa. Walczył o zdrowe nauczanie w kościołach. Szkolił pasterzy. Korygował jednostki,…

1 List do Tymoteusza – Pasterski przewodnik po zdrowym nauczaniu i pobożności

Tymoteusz był uczniem i wychowankiem Pawła, jego „dzieckiem w wierze” (1 Tm 1:2). Paweł pozostawił Tymoteusza w mieście Efez, aby…

2 List do Tesaloniczan – Stojąc mocno aż do Jego przyjścia

Świat po prostu nie odpuszcza. Chrześcijanie w Tesalonice byli ostrzeliwani ze wszystkich stron. Niewierzący na zewnątrz wciąż ich prześladowali. Niewierzący…