Dzień 82 – Jakich ludzi potrzebujemy, żeby wzrastać w wierze