Dzień 61 – Jak żyć życiem, do którego Bóg nas stworzył