Dzień 59 – Czy prawo, które Bóg dał Izraelowi jest sensowne