Dzień 56 – Czy Bóg kazał zniszczyć wszystkie narody w Ziemi Obiecanej