Dzień 44 – Co to znaczy, że Bóg chce nas błogosławić