Dzień 35 – Jak Bóg chce rozprawić się z nieczystością w naszym życiu