Dzień 34 – Szczególne powołanie każdego wierzącego