Dzień 252 – Po czym widać, że rozumiemy Boże Słowo