Dzień 250 – Jak zrozumieć znaczenie rodowodów w Biblii