Dzień 240 – Czy historia Estery faktycznie się wydarzyła