Dzień 169 – Jak Bóg chce współpracować ze zwykłymi ludźmi